Bruger: Ikke logget ind - Login

Log for Daniel 100 på Baltic

Dyk Nr: Udført den: 11-04-2003 
Bundtid: 30  Max Dybde: 26 
Bar start: 200  Bar slut:
Længde: 11:35,00E  Dybde på POS(top): N/A 
Bredde: 57:15,00N  Dybde på POS(bund): N/A 
GPS:  
Stævn:      
Vragtype: Usikker pos.     
Kommentar:
Dykkede på BALTIC igår og fandt Logen i agterskibet. Vraget er faldet meget sammen og det er faktisk kun agterdele der stikker op fra havbunden(Kan derfor være svær at finde - GPS). Resten af vraget er næsten plant med havbunden og der ligger en del tømmer eller gamle planker/skibssider spredt ud over et større område. Det er helt bestemt et dyk vær hvis der er god sigt.
Buddy:
HEHE 
Buddy Nr:

Vis kort med lokation!

Beskrivelse:

NB.... Positionen er MEGET USIKKER, da den er baseret på nedenstående tekst.Kilde:$.Gunnar Ståhl, Kristianstad, Sverige
(Som "r ok"nd i "vrigt f"r mig.)

Kolliderat den 28 nov 1924 kl 9.35 fm i Kattegatt omkring 16 n.m. SSE
från fyrskeppet L"s" Trindel, under SSE laber bris och tjocka med
svenska MF FROST byggd 1922 vid Finnboda varv i Stockholm och på 2920
dw. Ur FROST:s sj"f"rklaring: På resa Hull - G"vle med stenkol.
Fartyget framgick med sakta fart och avgav mistsignaler med h"gst 1
minuts mellanrum. En ångares mistsignal h"rdes f"rut något å
styrbords bog. Motorerna stoppades genast och omdelbart d"rpå blev
den m"tande ångarens skrov synligt. Back slogs omedelbart i
motorerna. Då emellertid den andre ångaren hade h"g fart och då den
siktades f"rut på ett par fartygsl"ngdes avstånd kunde en
sammanst"tning icke undvikas. FROST:s st"v tr"ffade den m"tande
ångaren, som befanns vara BALTIC av K"penhamn, på dennes babords sida
akter om midskepps. En"r det syntes uppenbart att BATIC skulle sjunka
h"lls FROST efter kollisionen arbetande sakta framåt f"r att BALTIC:s
bes"ttning skulle kunna r"dda sig direkt ombord på FROST. Detta
lyckades också utom f"r två personer vilka kommo i vattnet n"r BALTIC
sj"nk. En av dem drogs med i djupet och omkom, medan den andre kunde
r"ddas av FROST:s skeppsbåt. ?ven denne avled efter en stund ombord.
FROST som bl a erhållit ett st"rre hål i styrbords bog och f"rpilken
vattenfylld, ingick till Helsingborg f"r provisorisk reparation.
Orsak: Den danske ångaren framgick med f"r stor fart i tjockan och
synes "ven i "vrigt ha eftersatt vad som i sj"v"gsreglerna
f"reskrives f"r ångfartygs gång under tjocka.
(c)Rettet den 05/12-1999. ANDERS CLAUSEN


Tilføjet af:
DykInfo
01-01-1753

Kommentarer: Tag den sikre position eftersom det er det samme skib.
- Tilføjet af Ingemann_Nielsen


   
Copyright 1998 - 2023 Vragguiden - For forslag, ris og ros, skriv til webmaster@vragguiden.dk Hits: 36458910- Aktive brugere:8