Bruger: Ikke logget ind - Login
Frederiksholm S/S
Printer venlig udgave
 
 
 
Se vrag i nærheden
Beskrivelse
 
Kilde:Vragguiden bruger Torbjorn
Dykket på Frederiksholm 18/8-05
Fedt vrag med masser af fisk spececielt Lyssej og Buskhoved.
Sikker pos. på WGS84 D.56:06,821 11:33,954
Rettet af Torben Wind Meyhoff

Kilde:$.Dana GPS D.56.06.858 11.34.027
Stævn i 145 grader
Et tæret jernskib med mange store tærehuller, dækket er rustet væk næsten
overalt, og der kan ses flere spil rundt omkring. I maskinrummet ses den
store dampkeddel på 3,4 meter i diameter.
Og der er som regel mange torsk på vraget.

Forlist 17.12.1917

Kilde:$.Peter Maangnesen, Hundested
Selve vraget er dækket af søanemoner overalt, og i de store huller rundt om
på vraget står store torsk. Overbygningen, som engang var af træ, er for
længst væk og selve dækket er de fleste faldet sammen.
Den last som engang indeholdt sand, er for længst tom, et enkelt "sugerør"
ligger ude på styrbord side, og et ligger inde midt i lasten. Sugerørene er
nu bolig for vragets beboere.
Ude foran i bagbord side, hænger resterne af et gammelt trawl, som viser at
vraget også har været brugt af fiskerne.
Hvis man er indenbordsdykker, er der mulighed, for at svømme ned i maskin-
rummet, hvor en stor dampkedel vidner om datidens fremdriftsmiddel. Helt
fremme i stævnen, er resterne af mandskabslukafet.

Det ses tydeligt på vraget, at det er blevet besøgt af mange dykkere. Den
skrue, som en gang førte skibet frem, er borttaget, på den måde er agterenden
faldet sammen. Men vraget står stadig frem, som et symbol fra en svunden tid.
Vraget står på klar sandbund, hvilket bl.a. gør, at sigtbarheden for det
meste er rimelig, ml. 6 - 8 meter sigt. På enkelte dykninger er der oplevet
sigt på op til 25 m.
På vraget er der masser af steder at gøre fast til, der er bl. a. spil for og
agter, som ikke rykker sig.
Er du en ivrig UV-fotograf, er der masser af gode motiver på Frederiksholm.
Eller ønsker du bare at nyde det fantastiske marineliv, så tag og besøg
vraget. Men værn om det, så mange sportsdykkere endnu kan få glæde af, at
besøge det!

Kilde:$.Lynet Holbæk Dykkerklub har haft souvenirs optagelses tilladelse,
og har bl.a i 1989 fundet klokken.

Kilde:$. Paavo Jattu, Hundested
I 1976 traf undertegnede styrmand og dykker Paavo Jattu en fisker i Grenå,
der oplyste, at han havde hørt om et formodet skibsvrag på en position ca 6
sm SV for Hesselø i Kattegat. I sommeren 1978 blev der forgæves søgt efter
vraget. Det blev besluttet at gøre endnu et forsøg, og søndag d 15 okt 1978
sejlede fiskekutter "Inge" af Hundested ud på dykkertogt. Først blev en gam-
mel skonnert med en last af størknede cementsække besøgt. Dernæst blev et
andet hold undersøgt. Det viste sig at være en kolossal stor sten. Inden
hjemturen blev det besluttet lige at passere den af mig udregnede position,
for at se om ekkoloddet skulle få "bid" på noget. En bøje blev smidt på pos-
itionen og 80 meter derfra viste ekkoloddet noget stort på ca 7 meter i høj-
den. Der gik et sug af spænding gennem os. Vi havde ikke regnet med at finde
noget. Da det var halvmørkt, bevæbnede jeg mig med en undervandslygte. Vandet
var meget klart og i lygtens skær dukkede et stor vrag frem. Det var vel
omkring 50 m langt. Det var en gammel damper af jern, så gammel at skibssid-
erne næsten overalt var fyldt med mandshøje tærehuller. Efter alt at dømme
drejede det sig om en sandpumper. Vraget var overalt bevokset med store sø-
anemoner.Inde i vraget stod kæmpetorsk og en enkelt havkat og kikkede på den
uindbudte gæst. Det var en pragtfuld oplevelse at svømme på opdagelse inde i
vraget, men tiden nærmede sig alt for hurtigt til uddykning for ikke at få
dykkersyge. Bagefter , under hjemturen til Hundested, kunne vi ikke lade være
med at fundere over hvad skibet hed, hvem der havde sejlet med det, og hvor-
dan det var forlist. Dagen efter kontaktede jeg Valdemar Jensen (Dykkervalde)
en nu pensioneret og meget kendt vragdykker, der fortalte, at en sandpumper-
damper ved navn "Frederiksholm" var forlist i det sydlige Kattegat for mange
år siden, og der var udlovet en dusør for oplysninger om den, men den blev
aldrig fundet.
Med stor bistand fra Hundested bibliotek, Frederik Frederichsen fra Søfarts-
muset i Helsingør, Frederiksborg Amts Avis, direktør Jull Andersen fra
Frederiksholm Tegl og Kalkværker A/S i Hillerød, hr P.R.Nielsen fra
Burmeister og Wain i København og skibsfører Jørgen Andersen i Hundested er
det lykkedes at stykke følgende beretning sammen. Jeg er ovennævnte stor tak
skyldig for den interesse og hjælp, de har udvist.

Beretning:
S.S."Frederiksholm" blev bygget 1907 på Københavns Flydedok og skibsværft som
flydedokkens nybygning nr 67 ( maskinens fabrikations nr var 65). Skibet var
på 349 brt (161 Net) og bygget af stål. Største bredde ca 8,5 m, største
længde 43,5 m, og dybdegang lastet omkring 3,5 meter. Frederikholm var ud-
styret med en 3-gangs dampmaskine med tilhørende kedel på 3,4 m i diameter,
en centrifugalpumpe med 30,5 cm pumperør til pumpning af last (sand).
Besætninger boede foran lasten. Skibet var udstyret med ankerspil og 2 stk
3-tons spil til håndtering af sugerør.
Skibets skrue var af jern ? Desuden fandtes ballastpumpe med 5 cm rør,
donkeypumpe med 5 cm rør, vandstråleejektor med 10 cm rør til sugning fra
brønd i agterdelen af lasen, og en stor dynamo med tilhørende strømtavle.
Skibet blev leveret til partrederi ved A.V. Stoffregen, København. Den
13.3.1913 blev den solgt til A/S Frederiksholm Tegl og Kalkværker som sten-
fisker nr 1311. Skibet bortblev på rejsen København - Samsø -København i dec.
1917 med 8 omkomme, hvilke var: Skibsfører F. Mygind, 1.maskinmester
M.E.Henriksen, 2.maskinmester N.Narvbjerg, fyrbøder F. Isralsen, matros
S.S Weng, matros J.C.Jensen og skibsfører J.Bøge.
Skibet blev set og sikkert identificeret fra Tunø, derefter bortblev det på
rejsen til København.

Klip fra Frederiksborg Amts Avis 1917:
13.12 Meteorologisk instituts vejrberetning: Der er udsigt til vind omkring
SV med temmelig mildt vejr og stedvis regn.
14.12 Der er udsigt til vind omkring V og NV med mildt vejr.
14.12 Der er udsigt til vind omkring V med mildt vejr.
16.12 Der er udsigt til overvejende V-lig og NV-lig vinde med temperaturer
i nærheden af det normale.
19.12 Der er udsigt til vinde omkring SV med mildere vejr.
20.12 Der er udsigt til vinde omkring SV med temp. omkring frysepunktet.
18.12 Tisvilde. Ilanddrevet lig og redningsbåd.
I går hen mod aften drev der øst for Tisvildeleje liget af en ung
sømand i land. På liget fandtes et redningsbælte mærket "Frederiks-
holm" Liget blev ført til Hundested.
19.12 Sandpumperen "Frederiksholm" forulykket.
Som meddelt i går er liget af en ung mand med en redningskrans mærket
"Frederiksholm" indbragt til Hundested og endvidere 3 redningskranse
og en redningsbåd med samme mærke drevet i land ved Liseleje og
Rågeleje.
Der er derfor grund til at tro, at der er tilstødt sandpumperen "Fre-
deriksholm" en ulykke. Sandpumperen, der er på 349 brt, afgik i sidste
uge fra København på rejse til Samsø, hvor den skulle pumpe sand. Den
førtes af kaptajn Mygind og havde en besætning på 8 mand. Siden har
man intet hørt fra skibet. Hvad der er tilstødt skibet kan man kun
gætte sig til.Der kan foreligge en minesprængning, men det er dog
mere nærliggende at regne med kollision. Den mulighed kan naturligvis
tænkes, at besætningen er blevet optaget af et nordgående skib, der
ikke endnu har anløben havn, men chancerne herfor er jo ikke store.
Efter hvad rederiet oplyser var skibet i fuld sødygtig stand. Skibet
er bygget på Københavns Flydedok for 10 år siden.

Udenrigsministeriet har bemyndiget Ritzaus Bureau til at meddele:
Sandpumperen Frederiksholm der i sidste uge afgik fra København til Samsø
for på en grund i nærheden af øen at oppumpe sand, må formodes at være for-
ulykket. Man har intet hørt fra skibet siden dets afrejse, men der er på
kysten af Nordsjælland mellem Rågeleje og Spodsbjerg inddrevet 3 rednings-
kranse og en redningsbåd, mærket med skibets navn. Endvidere har en fiskerbåd
til Hundested indbragt liget af en ung mand, siddende i en med skibets navn
mærket redningskrans. Den forulykkedes navn er endnu ikke oplyst. Det menes
at være en af matroserne. skibets hjemrejse, kendes ikke. Heller ikke ved man noget om den øvrige
besætnings skæbne. Skibet var nylig underkastet eftersyn på Københavns
Flydedok og var således i fuld sødygtig stand.

22 dec 1917. Frederiksværk. Søulykke.
Den forulykkede sømand fra sandpumperen "Frederiksholm", som blev bragt til
Hundested, vil efter familiens ønske, blive begravet i Kolding, hvorfra han
er. Sømandens navn er Weng. Han var 23 år, og har under krigen været med 2
skibe der er blevet torpederet, og han har desuden været med ved 3 strand-
inger.

At der vare en farlig tid (krigstid), man var i, viser følgende klip fra
Frederiksborg Amts Avis 1917:
12.12: Østrigsk slagskib "Wien" sænket af torpeder. 441 mand savnes.
Spansk damper "claudio" sænket af kanoner fra tysk ubåd, 8 matroser
dræbt, og flere sårede.
13.12: Norsk damper "Hovland" ødelagt af eksplosion. 26 mand tabt.
14.12: Konvojsænkning i Nordatlanten. Alle skibe sænket bl.a:
Norsk "Bollsta"
Norsk "Kong Erik"
2 svenske skibe.
16.12: Damperen "Peter Willesmoes" sænket.
22.12: DFDS damper "Hekla" sænket
23.12: 3 torpedojagere sænket.

En gammel fisker fra Hundested fortæller:
Det var en Rågelejekutter, der kom ind med den omkomme sømand, som var i sort
uniform. Både liget og en redningskrans blev læsset på en fjerdervogn og kørt
mod kapellet. Undervejs blev kusken tørstig og standsede ved Hundested kro,
hvor han fik nogle drammer. Der så en del af byens ungdom (som idag er 75-80
år) liget. Det henstod i kapellet i Lynæs til næste dag, hvor det blev sendt
til Kolding. Redningskransen blev stående i kapellet til det blev nedrevet i
1962.
Nu står "Fredriksholm" ret på bunden på 22 m dybde. Lasten er tom , der er
ikke spor af sand deri, men det kan være vasket ud. Begge ankre hænger på
plads og der er ingen skader at se på skrue og ror. Overbyggningen er smuld-
ret bort, og master og sugerør ligger langs BB side.
Skibet ligger som et minde om en svunden tid.

EPILOG: Lørdag d 23 sept. 1989 blev vraget besøgt. Dette flotte minde fra
fortiden er nu desværre meget maltrakteret. Den store flotte skrue er bort-
taget, meget af maskinen er fjernet ligesom beboelsen forude er helt raseret.
Om blot nogle få år vil "Frederiksholm" kun være en dynge rustent gammel jern
på havbunden.
(c)Rettet den 09/06-1997. ANDERS CLAUSEN
 
 
Billeddatabase - Tilføj et billede
Billede nr:

Tilføjet af: dalle1501 - 22-08-2005

Tilføjet af: dalle1501 - 22-08-2005

Tilføjet af: Morten Beier - 15-09-2009

Tilføjet af: AllanJ - 31-10-2012

Tilføjet af: AllanJ - 31-10-2012

Tilføjet af: AllanJ - 31-10-2012

Tilføjet af: AllanJ - 31-10-2012

Tilføjet af: AllanJ - 31-10-2012

Tilføjet af: AllanJ - 31-10-2012
Picture1012
Tilføjet af: lasse Ormholt Schrøder - 28-02-2013
Picture1013
Tilføjet af: lasse Ormholt Schrøder - 28-02-2013

Tilføjet af: rban - 11-04-2014

Tilføjet af: rban - 11-04-2014

Tilføjet af: rban - 11-04-2014

Tilføjet af: rban - 11-04-2014
Kommentarer
Dykket på Frederiksholm 18/8-05
Fedt vrag med masser af fisk spec. Lyssej og Buskhoved.
Sikker pos. på WGS84
56:06.821
11:33.954
  • Oprettet den: 24-08-2005 11:49:01 af Torbjorn


  • Tilføj kommentar


       
    Copyright 1998 - 2023 Vragguiden - For forslag, ris og ros, skriv til webmaster@vragguiden.dk Hits: 38441786- Aktive brugere:12