Bruger: Ikke logget ind - Login
Robert S/S
Printer venlig udgave
 
 
 
Se vrag i nærheden
Beskrivelse
 
Forlist 30.9.1905Kilde:$.Dana GPS D.55:55.572 12:43.319 Stævn i 210 grader
Position 55:55.60-63 12:43.26-36
Sandbanke 70 meter vest for vrag
Kilde:$.Poul Larsen
Stævnretningen er 210 , dvs at vraget næsten ligger med stævnen mod
kirketårnet på Ven. (pejling mod kirketårnet er 220 ) Vragets største højde
over bunden er 10,2 meter.

Når man sejler på tværs hen over vraget, viser ekkoloddet at der er ca 2
meter mere sand og mudder på nordsiden af vraget, end der ses på den sydlige
side.
Når man forsøger at finde stævnen svømmer man direkte ud på bunden på 36
meter og bliver meget forvirret første gang. Grunden er at selve stævnen helt
væk, den er begravet i en mudderbanke. Det ser ud som om vraget har ramt
bunden med stævnen først, og på den måde har gravet sig ned! Teorien
understøttes af at skorstenen er væltet lidt forover. I UV-guiden er der en
tegning af Robert, hvor man kan se at maskinskylightet ligger foran
skorstenen. Skorstenen hælder hen over dette skylight.

Det højeste punkt på skorstenen ligger i 29,8 meters dybde. Dette punkt er
også det højeste punkt på vraget. Vraget står på kølen, med en hældning
forover på ca 8 .
Når man fra skorstenen vil finde agterenden, er det lettest at gå ud til
vragets bagbord side og følge denne. Man skal 3-4 meter ned for at følge
lønningen ud agter. I meget sjældne tilfælde, hvor der er god sigt, kan det
lade sig gøre at gå den direkte vej over lastrummene ud til agterenden.
Normalsigten i den forreste del, ved stævnen, er " til 2 meter, i agterenden
er det 5 til 8 meter.
Helt ude agter er der 30 meter vand over vraget, det er næsten det samme som
ved toppen af skorstenen. Det er en god indikation for, at vraget står med
stævnen nede i bunden.

Er der tid til det vil jeg anbefale at træde ud over agterenden og dykke 10
meter længere ned og lidt ind mod skruen. Lys ind mod roret og skruen og kig
så op. Vragets agterende rager ud over stedet og luften glider op langs
agterskibet og snor sig ud og ind mellem de sønelliker, der sidder på
agterskibet. Det er et flot syn. Ved skruen målte jeg sidst 40,0 meter med en
Suunto Alfa.

Fra toppen af skorstenen til undersiden af roret er der således målt en
dybdeforskel på 10,2 meter.

Der er en del fiskeliner og silde- og rødspættegarn, man kan hænge fast i,
til gengæld er der ikke mange trawlrester. Tidligere var der nogen, der havde
sat lede-liner ud fra skorstenen til agterskibet. Det er dog ikke nødvendigt
at bruge ledeliner, hvis man holder sig til bagbord side. (den side der
vender mod S<) Der er normalt nordgående strøm på bunden, og strømmen holder
fiske-linerne ind mod vraget. (er strømmen modsat, skal man naturligvis også
skifte side, for ikke at samle på fiskeliner)
Kilde:$.Poul Olesen
S/S Robert var på 1710 brt. Vrag 30-9-1905.
Vraget er af en damper, og er anslået til at være 86.00 meter lang, 12.00
meter bred og med en højde over bunden på 18.00 meter. På trods af sin alder
er Robert temmelig velbevaret. Søgelænderet bagest er relativt intakt,
ligesom en stor del af dækket. Ligeledes er skorstenen intakt, men hælder
bagud. Bagerst er skibet faldet sammen med en af masterne liggende henover.
Oftest er sigtbarheden yders ringe, hvilket dog normalt kan klares med en
lygte. Skibet Robert S/S var en damper af jern fra Stockholm der forliste ved
kollision med Niord, 30/09/1905. Robert S/S blev bygget 1882 og var 86.40
meter lang, 11.90 meter bred og med en dybgang på 6.50 meter. Ved forliset
var Robert S/S ejet af Grosserer Thalin, Stockholm. Ved forliset druknede der
21 og 1 blev reddet. Robert sank efter en kollision med dampskibet Niord den
30. september 1905 kl. 2130. Ved kollisionen blev Robert beskadiget BB for om
midten og den sank umiddelbart efter. Robert blev drevet af en 2 cylindret
dampmotor på 600 HK. Foruden motorkraft blev benyttet sejl, idet den var
forsynet med 3 master. Skibet var bygget i 1882 i England af W. Gray & CO.
Skibet var på sin sidste tur lastet med svovlkis.

Citat fra Politiken, København den 4. oktober 1905:
Den i Gøteborg hjemmehørende damper Niord kolliderede lørdag aften ved 21.30
tiden øst for Veen med damperen Robert. Den sidste sank straks efter
kollisionen. Hele besætningen på nær 1 mand druknede. Niord ankom til
Helsingborg med knust boug.

Om kollisionen beretter kaptajnen på Niord følgende:
Niord var på vej fra Malmø til Gøteborg og havde passeret Veens øster fyr,
hvorefter der styredes mod Lappegrundens fyrskib. Anden styrmand havde vagt
på broen. Da der observeres en modgående damper gav styrmanden signal med
dampfløjten om, at Niord drejede styrbord. Ved Iyden af dampfløjtens styrtede
kaptajnen op på broen, men så straks, at en kollision var uundgåelig. Niords
maskine blev øjeblikkeligt sat bak, men for sent, og Niord løb med frygteligt
kraft sin stævn ind i Roberts bagbord side omtrent midtskibs. Robert, der var
på rejse fra Huelva i Spanien til Stettin med svovlkis, sank umiddelbart
efter. Besætningen, der bestod af 19 mand og 2 kvinder gik ned med skibet med
undtagelse af tømmermanden, der reddedes af Niords besætning. Da sammenstødet
skete var vejret fuldstændigt sigtbart med let brise, så det er ganske
uforklarligt, hvorledes en så stor ulykke har kunnet finde sted.
Robert tilhørte grosserer Thalin i Stockholm og havde en drægtighed af 2200
tons, kaptajnen hed Littner og var svensk ligesom hele den øvrige besætning.
Niord, der ved sammenstødet fik hele stævnen knust, er bygget på Helsingørs
skibsværft i 1897 og tilhører Dampskibsselskabet Nornan i Gøteborg.
Hele rædselskatastrofen varede 1 til 1,5 minut.
Kilde:$.Gunnar Ståhl, Kristianstad, Sverige
4395 Byggd 1882 i W Hartlepool (W Gray & Co).
LR-88: HAWARDEN, The Hudson Ship Co Ltd, W Hartlepool.
LR-02: 1732 - 1085, "gare: Memeler D.A.G. Memel, German flag.
1905, mars 16, K"pebrev, 150.000 kr, s"ljare = LR-02.
1905, maj 2. Cert. grosshandl. Gustaf Robert Thalin, Stockholm.
Bef. Axel Bernhard Littner, Stockholm (Bef.brev 19/1900).
1905, apr 15: M"tbrev, 1742,84 br - 1237,35 n. 2500 dw.
1905, sept 30 kl 21.15 kolliderat vid Hven med ångaren NJORD av
G"teborg. 19 man omkom. Robert var på resa Huelva - Stettin med 2400
ton kopparmalm.
Båtologen 1975-29: Ombord i Niord uppfattades katastrofen på f"ljande
s"tt: Med ett våldsamt brak tr"ffade Njords f"rs"v den fr"mmande
ångaren strax framom midskepps på dess babords sida. Ett fruktansv"rt
hårt brakande, ett ångsestfyllt bedjande och hj"rtslitande rop ur
m"rkret, så "nnu ett brak, våldsammare "n det f"rsta. En eldkvast
slungades upp ur den fr"mmande ångarens skorsten och i ljuset från
tusen r"da gnistor sj"nk ångaren tyst och ljudl"st.

"Hvar 8:e dag" nr 2 den 8 okt 1905: Sammanst"tningen l"r ha berott på
en från Roberts sida i sista stund gjord kurf"rs"ndring. Bild på
Roberts bef"lhavare kapten A B Littner samt av den ende r"ddade,
timmerman C E Andesson från Åland. ?ven bild av målning. Robert har
ansats till klipperst"v samt "RT" i skorstenen på ett ljust band.
?ven bild på Njords st"v stående i docka med stora hål på styrbords
sida.
(c)Rettet den 15/04-1997. ANDERS CLAUSEN
 
 
Billeddatabase - Tilføj et billede
Billede nr:

Tilføjet af: http://www.bends.dk - 04-10-2001

Tilføjet af: http://www.bends.dk - 04-10-2001

Tilføjet af: http://www.bends.dk - 04-10-2001

Tilføjet af: http://www.bends.dk - 04-10-2001

Tilføjet af: http://www.bends.dk - 04-10-2001

Tilføjet af: http://www.bends.dk - 04-10-2001

Tilføjet af: http://www.bends.dk - 04-10-2001

Tilføjet af: http://www.bends.dk - 04-10-2001

Tilføjet af: http://www.bends.dk - 04-10-2001

Tilføjet af: http://www.bends.dk - 04-10-2001

Tilføjet af: http://www.bends.dk - 04-10-2001

Tilføjet af: http://www.bends.dk - 04-10-2001

Tilføjet af: http://www.bends.dk - 04-10-2001

Tilføjet af: http://www.bends.dk - 04-10-2001

Tilføjet af: http://www.bends.dk - 04-10-2001

Tilføjet af: http://www.bends.dk - 04-10-2001

Tilføjet af: http://www.bends.dk - 04-10-2001

Tilføjet af: http://www.bends.dk - 04-10-2001

Tilføjet af: http://www.bends.dk - 04-10-2001

Tilføjet af: http://www.bends.dk - 04-10-2001

Tilføjet af: http://www.bends.dk - 04-10-2001

Tilføjet af: http://www.bends.dk - 04-10-2001

Tilføjet af: http://www.bends.dk - 04-10-2001

Tilføjet af: http://www.bends.dk - 04-10-2001

Tilføjet af: http://www.bends.dk - 04-10-2001

Tilføjet af: http://www.bends.dk - 04-10-2001

Tilføjet af: http://www.bends.dk - 04-10-2001

Tilføjet af: http://www.bends.dk - 04-10-2001

Tilføjet af: http://www.bends.dk - 04-10-2001

Tilføjet af: http://www.bends.dk - 04-10-2001

Tilføjet af: http://www.bends.dk - 04-10-2001

Tilføjet af: http://www.bends.dk - 04-10-2001

Tilføjet af: http://www.bends.dk - 04-10-2001

Tilføjet af: http://www.bends.dk - 04-10-2001

Tilføjet af: http://www.bends.dk - 04-10-2001

Tilføjet af: http://www.bends.dk - 04-10-2001

Tilføjet af: http://www.bends.dk - 04-10-2001

Tilføjet af: http://www.bends.dk - 04-10-2001

Tilføjet af: http://www.bends.dk - 04-10-2001

Tilføjet af: http://www.bends.dk - 04-10-2001

Tilføjet af: Tornadodiver - 02-09-2008

Tilføjet af: AllanJ - 05-01-2011

Tilføjet af: AllanJ - 05-01-2011

Tilføjet af: AllanJ - 13-10-2013

Tilføjet af: AllanJ - 10-10-2014
Picture2506
Tilføjet af: AllanJ - 19-12-2017
Kommentarer
I Dykkerbladet <a href="http://www.dyk.dk/">DYK</a> nr.12 2000 er der en artikel om Robert S/S
  • Oprettet før 01-06-2005 af twm


  • <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/c69xtkXnAjk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  • Oprettet den: 05-07-2013 10:15:16 af joern_k


  • Tilføj kommentar


       
    Copyright 1998 - 2023 Vragguiden - For forslag, ris og ros, skriv til webmaster@vragguiden.dk Hits: 38538665- Aktive brugere:5