Bruger: Ikke logget ind - Login
KULLEN
Printer venlig udgave
 
 
 
Se vrag i nærheden
Beskrivelse
 
Kilde:$."KULLEN sydsveriges mekka" Artikel fra DYK nr. 6/98 skrevet af
Brutus (tm)stling
Artiklen omhandler dykning ved Kullen generelt og nogle specielle steder. Se
også de andre "rekords" i DykInfo om dykkersteder ved Kullen.

Kun gadebelysningen fra det gamle fiskeleje og det svage måneskær lyser op i
den mørke august nat. Med fuld fart styrer vi den lille gummibåd udad langs
med Kullens stejle klipper. Længst ude ved spidsen er havet et stort, kul-
sort, uendelig dyb, der med jævne mellemrum lyses op af fyrets blændende
lys. Vi skal foretage et natdyk ude ved Kullalå på Kullens nordlige side, og
da vi runder spidsen i det spøgelseslignende lys fra fyret, kan fantasien
let løbe af med en -tænk på alle de uhyrer, som natten gemmer i dybet. Havde
vi vaæret på vej mod vores første natdykning, ville fantasierne nok have få-
et os til at vende båden 180 grader om og sejle tilbage til M"lles havn. Men
da vi kommer frem, fortrylles vi af den fabelagtige stilhed, der kun brydes
af bølgernes svage brusen mod stenstranden. Næsten lige over os ser vi klip-
peskræntens sorte omrids mod himmelen. Natdykning er den bedste form for
dykning, jeg ved, og her ved Kullaå kender jeg næsten hver sten, taske- og
strandkrabbe, som jeg støder på. Vi svømmer kun nogle meter ud i vigen, før
vi forlader overfladen. Lidt længere ude skråner det stejlt nedad. Springla-
get kommer brat og temperaturen synker fra 9 til 7-8 grader, mens det frodi-
ge grønne sceneri går over til bare klipper og sand. På 17 meters dybde har
den store taskekrabbe holdt til mellem to nedfaldne sten i mindst to år.
Dens skal har fået lidt mere grønlig tilvækst siden sidst, og jeg fyrer som
sædvanligt et par kamerablitz af mod den vagtsomme, gamle fætter. Det er nok
dette, jeg elsker ved at dykke ved Kullen - jeg kommer tilbage efter et
halvt år og finder de samme gamle bekendte, eller i det mindste deres nære
slægtninge, på næsten det samme sted, hvor jeg sidst forlod dem.
Vi følger Kullen mod spidsen på l8-19 meter vand, hvor stenene og klipper
møder den jævne sandbund. Der vokser dødningehånd på næsten hver sten, lige-
som smukke sønelliker og farvestrålende søanemoner. Ikke-dykkende skandina-
vere ville aldrig i livet tro, at så smukke havdyr eksisterer her. Eremit-
krebsen gemmer sig gerne i sin skal om dagen, men om natten kravler den næ-
sten altid rundt efter føde. Efter lidt mere end 30 minutter under springla-
get begynder vi at fryse - vi har kun våddragter på, og vi stiger derfor op-
ad igen. På 4-5 meters dybde svømmer vi tilbage til gummibåden og den vig vi
udgik fra.
Overvældende Kløfter.
Kullaberg rejser sig mægtigt op af havet nord for Helsingborg. Bjerget dan-
ner en egen halvø i nordøstlig retning fra den nordsjællandske kyst. Naturen
er både afvekslende og spændende og de stejle kløfter direkte ned i havet er
ligeså fascinerede såvel over som under vandoverfladen. Særlig den nordlige
del af Kullaberg præges af vilde klippeskråninger og imponerende kløfter.
Her foretog vi vores første dykning i åbent vand for nogle år siden, og både
forår, efterår og vinter vender vi tilbage for at følge forandringerne i
flora og fauna under vandet.
Maritimt naturreservat
Ved Kullen møder Kattegats salte vand det mere ferske vand fra hvilket skaber helt specielle forudsætninger for dyre- og plantelivet. I
1996 besluttede svenske myndigheder at gøre et 300 meter bredt bælte langs
hele Kullabergs kyst til et maritimt naturreservat. Formålet var at beskytte
havbundens flora og fauna. Dykkere i hundredvis fra såvel Danmark, Sverige
og Tyskland havde opdaget de fantastiske dykkervande allerede mange år tid-
ligere. I dag regner man med, at der hvert år foretages mindst titusindvis
af dykninger i området. Trods den stærke tilstrømning af dykkere, ser det
heldigvis ud til, at det marine liv ikke tager skade eller lider overlast.
Kullens antal af dyrearter er beundringsværdig og man bliver forbløffet al-
lerede ved det første undervandsbesøg. Helt ind til klipperne overraskes
dykkeren af den utrolige frodighed. Om foråret og tidlig sommer møder man en
næsten guddommelig skønhed, når sollyset stråler ned på den farverige under-
vandsvegetation. Det minder om en fantasiverden. Inde ved klippekysten fin-
des der huler, sprækker og undervandsdale.
Kraftigt springlag
Allerede ved 8-9 meters dybde hælder det pludseligt stejlt nedad. Den, der
dykker her for første gang, vil sikkert blive overrasket af den kraftige og
pludselige temperaturforandring i springlaget. Springlaget ligger på 8-14
meters dybde (afhængig af årstiden) og forringer sigtbarheden lokalt i
springlaget. Sigten er ofte så dårlig, at man tror, der er dug på masken,
før det går op for en, at springlaget faktisk strækker sig over flere meter,
som et tykt, vandret tæppe. Men man må ikke blive forskrækket, for længere
nede bliver vandet klart igen, og lader man være med at daske for hårdt med
finnerne, forbliver sigten god.
Kullen er vel mest kendt for at være det dykkersted i det sydlige Sverige,
der har et marine liv, som minder om det, man finder længere op ad den sven-
ske vestkyst. Er man vant til Kullen virkelig et paradis. Om foråret ser man først og fremmest havkarud-
ser, der plejer at komme til syne engang i slutningen af april. Men efter-
hånden som sæsonen skrider frem, bliver dyrelivet meget rigere: Torsk, blå-
stak, bergylte og ål i store mængder, rejer, eremitkrebs, taskekrabber, hum-
mere, almindelige søstjerner og slangestjerner er også meget talrige. Ved
Kullens spids findes søstjerner og søanemoner, som normalt kun findes længe-
re nord på ved den svenske vestkyst. Kolonier på flere kvadratmeter af lyse,
gennemsigtige søpunge dækker de lodrette klippevægge. Blåmuslinger vokser i
klynger på klipperne, og blandt dem samles store kolonier af søstjerner, som
ernærer sig af dem.
Sveriges eneste blødkoral
Et stykke ud fra land, på cirka 20 meter vand, begynder sandbunden, og her
standser det interessante for dykkere. Grænsen mellem klippeskrænten og
sandbunden er betydelig mere spændende. Her findes store mængder af Katte-
gats eneste blødkoral, dødningehånd, samt farvestrålende søanemoner og en-
kelte smukke, store søstjerner. Der er også mange slangestjerner, og om nat-
ten vandre eremitkrebs omkring. En kæmpestor taskekrabbe kan også komme til
syne, hvis man er heldig.
Området omkring Kullens spids er måske det mest spændende. Lige præcis her
bliver strømmen ofte stærk, og den kan skifte retning i dybden. Noget man
med lidt held kan udnytte ved at drive med strømmen på 17-l8 meter vand i
den ene retning og tilbage i den anden retning på f.eks. 8-9 meters dybde.
Visse dage kan strømmen være så stærk, at man er nødt til at klamre sig fast
til sten og klippestykker og trække sig frem i armene.
Forræderiske strømme
Hermed er vi også inde på dilemmaet med Kullen som dykkersted. En solrig dag
med roligt vejr ser Kullen meget indbydende og venlig ud, og tiltrækker dyk-
kere fra nær og fjern. Men når vinden tiltager viser Kullen sig fra en anden
side. Så gælder det om at være forsigtig såvel ude i vandet, som under op-
og nedstigningen.
Flere dødsulykker har fundet sted ved Kullen i de seneste år - næsten alle
ved hård vind. Sidst i september 1997 druknede tre dykkere samme dag inden
af få timer.
Der skal på det kraftigste advares mod at dykke i dårligt vejr. Men samti-
digt skal det siges, at det kan lade sig gøre at dykke på f.eks. den nordli-
ge side, når vinden kommer fra syd - og omvendt. Når bølgerne slår hårdt ind
mod stranden og klipperne på Kullens nordlige side, kan det være ganske ro-
ligt på den sydlige side. Det er egentlig kun ved stiv kuling eller ved hård
vind fra nordvest, at det er umuligt og livsfarligt at dykke.
På Kullen findes der flere dykkercentre med kyndigt personale, der altid er
villige til at hjælpe og komme med gode råd og tips om de bedste dykkerste-
der ved forskellige vejrforhold.
Dykkersteder
Der findes flere dykkerpositioner, der kan nås fra land. Men dykning ved
Kullen er lettere, hvis man har båd med - så slipper man for at bære det
tunge udstyr ned (og op!) ad de stejle skråninger, hvilket er væsentlig mere
krævende end selve dykningen. Man kan vælge at gå hen til Ransvik, hvor de
lettilgængelige dykkersteder findes, men her flokkes kursusdykkerne og det
kan til tider være ganske så trangt både på land og i vandet. Det kræver
flere kræfter at gå til Ablahamn og Parishamn, men det er til gengæld mere
spændende at dykke ved disse steder.
I princippet kan man naturligvis dykke hvor som helst langs Kullabergs kyst
- specielt hvis man har tilgang til båd, men som sagt - lad være med at un-
dervurdere strøm, og hårdt vejr!
Specielle dykkersteder, som kan anbefales
Vraget "FRANS": De skibe, der forliste ved Kullen, er slået mere eller min-
dre i stykker mod de mægtige og skarpe klipper. "FRANS" er derfor heller ik-
ke noget vrag af betydelig større. "FRANS" består faktisk kun af mindre
vragstykker. På den sydlige del af Kullen, nogle hundrede meter vest for ba-
destedet, Ransvik, ligger resterne af "FRANS" - et fragtskib, der sank i be-
gyndelsen af dette århundrede. På 20 meters dybde, ca. en meter efter det
sted, hvor den stejle klippevæg munder ud i sandbunden, finder man resterne
af skroget. For de gamle vragdykkere er der ikke så meget spændende at se
på, men for dem, der interesserer sig for marinbiologi, er der nok at kigge
på. Dødningehånden finder man over alt på det gamle træværk, som stikker op,
og flere gange har jeg set en bergylte, der har slået sig ned ved det, der
sandsynligvis har været bådens stævn. Dykker man ved solnedgang og nat, er
der store chancer for, at det vrimler med eremitkrebs.
Ablahamn ligger på Kullens nordlige side. Det er et af de bedre dykkerste-
der, som rimelig let kan nås fra land. Overfor golfklubben fører en stig med
trappetrin nedad skrænten til den 50 meter brede stenstrand.
Det er vel at mærke tungt at bære udstyret op bagefter, specielt hvis man
udover flasker og blybælte slæber på l5 kg kameraudstyr, men til forskel fra
andre nedgange i mellem klippesprækkerne, risikerer man ikke at slå sig
ihjel, hvis man skulle være så uheldig at falde.
Et stykke til venstre fra stranden ligger en lille grotte på nogle meters
dyb, hvor der lige er plads til et par dykkere. På lavere vand møder man i
tangen små havkarudser blåstak og bergylter. Her kan man også finde tangnål
eller en snippe. Om dagen har jeg set små torsk, men man kommer tættere på
dem om natten. Direkte ud fra stranden på 7-8 meters dybde finder man en
klippevæg, der går ned til omkring 15 meter. Her går sandbunden mere og mere
over til klipper og sten. Krabber og eremitkrebs møder man under langt de
fleste dyk.
Parishamn - eller Paradishamn, som det også hedder, ligger længst ude på
Kullen på den nord-lige side af spidsen. Du kan parkere bilen oppe på Kullen
og derfra til fods traske ned, men det er mere praktisk at komme der ud med
båd. Almindeligvis sejler dykkerklubberne udstyret dertil med båd.
Hvis Parishamn er besværligt at nå fra landevejen, er det til gengæld et me-
get interessant sted at dykke. Parishamn er en naturhavn med en lille be-
skyttende ø på 25-30 m~ et stykke ude. Her findes alt af Kullens marine dy-
reliv, fra kutlinger til torsk, tangspræl krabber, eremitkrebs, store og små
gopler og hele klippevægge beklædt af søpunge, samt dødningehånd i alle for-
mer og variationer. Længst ude ved spidsen findes der mere farvestrålende
søanemoner end noget andet sted på Kullen, Man kan komme til området omkring
spidsen via landevejen. Her kan man komme ned til nogle af de små vige på
den sydlige del, kun ca. 30 meter fra Parishamn - det er nok det mest spæn-
dende sted på Kullen for os dykkere. Det er dog samtidigt det det mest ud-
satte dykkersted, hvad vejret angår.
Kullalå helt oppe ved Parishamn nås kun med båd, men hører absolut til et af
mine ynglingssteder. Her og ved spidsen foretager jeg de fleste af mine dyk-
ninger. Dele af naturen minder om Parishamn, men når du forlader det lave
vand og når ned til 20 meters dybde, kan man svømme mod vest ind i en helt
vidunderlig grøn vig med ålegræs, som fortsætter frem til en lille gyldengul
gryde. Længst inde findes en lille kløft, der om foråret og tidlig sommer,
er noget af det smukkeste, jeg har set ved Kullen. Når man er svømmet igen-
nem den smalle, lave kløft, kommer man ud på den anden side af en 20 meter
bred ø. Om foråret finder man ofte bergylter der leger i solen. Søstjernerne
ved Kullalå er de flotteste, som jeg har set under mine dyk ved Kullen.
På 12-1S meters dyb findes en lodret væg, hvor søstjernerne sidder i så
stort antal, at de næsten dækker hele væggen - og så er der gode chancer for
at se havkatte.


FAKTA OM KULLABERG.

Kullaberg har en højde på 187 meter og strækker sig i nordvestlig retning
fra Skånes kyst, Mod syd har vi Øresund, mod nord Sk"lderviken og længere
opad har vi Kattegat. Kullaberg har ved havets påvirkninger dannet en fasci-
nerede klippekyst med grotter, kløfter og rå klippesprækker. De vilde forma-
tioner, man finder på land, fortsætter ned i havet og danner et spændende
under-vandsmiljø for dykkere. Kullaberg er ikke kun et betagende område un-
der vandet. Vandreturer i den skønne natur med spændende klipper og kløfter
lokker også almindelige naturentusiaster til, Flere grotter er turistattrak-
tioner, Fugleinteresserede kan kigge på hav- og trækfugle. Bjergbestigning
er populært her og sker i stort omfang i sommersæsonen. Desværre sker der
næsten hvert år alvorlige ulykker. Det er dog ikke altid klatrere, der kom-
mer til skade, men ofte er det nysgerrig-heden, som driver besøgere for tæt
på skrænterne. Man bør med andre ord vare opmærksom på, hvor man går og børn
bør ledsages af voksne ved de stejle kløfter,

At bo og dykke ved Kullen
M"lle hedder en lille fiskerby på Kullens sydlige side. Næsten al dykning
ved Kullen udgår herfra. Vil man bo her, findes der et par hoteller at vælge
mellem, men de fleste dykkere vælger oftest at bo lidt mere primitivt - og
betydelig billigere - f.eks. på vandrehjem i H"gan"s eller på M"lleh"ssle
Camping, som ligger ved M"lle. I Arild, der befinder sig på Kullens nordlige
side, ligger også et par hoteller. Under højsæson (juni-august) er det bedst
at booke ind i god tid,

Hoteller
Strand Hotel i Arild, tlf. +46 42-346100.
Grand Hotel i M"lle, tlf. +46 42-347280.
H"gan"s vandrerhjem, tlf. +46 42-331700.
M"lleh"ssle Camping tager ikke kun i mod gæster med telt og campingvogne,
men har også plads i hytter fra to personer til større grupper. rundt. Tlf. +46 42-347384.

Dykkercentre
Bl"ckys Dykservice holder til på M"lleh"ssle Camping. Man arrangerer dykkertu-
re efter ønske og hver dag i højsæsonen, tlf. +46 42-347384.
U,K. Diving Collection har egen båd i M"lle. Butikken ligger på Kullagatan
106 i N"ganls, tlf, +46 42-349244.
Kullen Dyk, sejler i højsæsonen ud med båd mindst to gange om dagen, Kulla-
bergsvågen 56, M"lle, tlf. +46 42-347705.
Special Sport School, som udover dykning også arrangerer bjergbestigning m.m,
tlf. +46 42-347725.
Vragdykning arrangeres også med M"lle Havn som udgangspunkt. Udover U,K. Di-
ving arrangerer f.eks, Down Under Diving (tlf, 0451-65083) ture til vragene
"KRONPRINZ WILHELM" og "OSTMARK".
Da strømmen kan være meget stærk i Øresund, bør man have en del erfaring,
før man deltager i vragdykning.
(c)Rettet den 04/10-1998. ANDERS CLAUSEN
 
 
Billeddatabase - Tilføj et billede
Billede nr:
Ingen billeder på denne position
Kommentarer
Tilføj kommentar


   
Copyright 1998 - 2023 Vragguiden - For forslag, ris og ros, skriv til webmaster@vragguiden.dk Hits: 38538725- Aktive brugere:10