Bruger: Ikke logget ind - Login
Zieriksee
Printer venlig udgave
 
 
 
Se vrag i nærheden
Beskrivelse
 
Kilde:$.Poul Olsen
Forlist 2.11.1782
Kræver meget godt vejr da vraget ligger mellem 1. og 2. revle. Det er muligt
at svømme ud til vraget fra land. Hvis man sejler ud til vraget, skal man
være forsigtig, da det er muligt at påsejle en af kanonerne (0.40 M under
vandoverfladen).

Vraget er af en fregat, og er anslået til at være 20.00 meter lang og med en
højde over bunden på 2.00 meter. Skibsside fra et krigsskib fra ca. 1778 ?
(står på kanoner). Jernkanonerne står mere eller mindre lige op, og er mærket
AB 1778 hvilket betyder Skibet Zieriksee var en fregat af eg fra Holland der forliste ved grundstød-
ning, 02/11/1782.
Ved forliset druknede der 103 og 342 blev reddet. Da skibet forliste prøvede
besætningen at tilkalde hjælp ved at signalere med en af de 64 kanoner.
Skibet er identificeret ud fra fundne flasker, tallerkener og
en mønt fra 1761.

Vedsyssel Aarbog 19??

Et stort forlis ved Tversted
(Jydske Efterretning 43 - 1782)

Den 2. Novbr. 1782 strandede om Morgenen mellem Kl. 4 og 5 nord for Tversted
det hollandske Orlogsskib "Zierkzee" paa 64 Kanoner og med en Besætning af
445 Mand. Skibet førtes af Kaptajn Jan Scheuder Harringmaan og var i Eskadre
med 3 andre Orlogsskibe for at beskytte 9 Koffardiskibe, der kom fra Øresund.
Hele Flaaden kommanderedes af kontreadmiral Willem de Bets. Fra Kystboernes
Side blev, der da Strandingen opdagedes, gjort Anstalter for at redde de
Skibbrudne; men forinden dette kunde ske, havde en Del af disse selv forsøgt
at frelse sig i Land, og derved omkom mange, saa der ved Mønstringen over
Mandskabet, efter at Bjergningen var afsluttet, savnedes 103, deriblandt en
17aarig Kadet, Søn af General Reischvech, hvis Lig kom i Land og blev jordet
i Tversted Kirke. En anden Kadet, Søn af en Præst, var bleven saa medtaget,
at han døde i Hjørring paa Rejsen fra Tversted til Aalborg.
Generalstaterne (Holland) var jo paa hin Tid i Krig med England, og den her
nævnte Eskadre havde i Kattegat taget et engelsk Koffardiskib, hvilket paa
samme Tid strandede paa Asdal Strand 1/2 Mil nordøst for Orlogsskibet; Besæt-
ningen, 11 Mand, blev dog reddet. Orlogsskibet sloges nogle Dage senere helt
i Stykker, saa der bjergedes næsten intet af Betydning.
Foruden den ovennævnte Kadet, der blev jordet i Tversted Kirke, er en Del af
de omkomne antagelig blevne jordede paa Tversted og Raabjerg Kirkegaarde,
ligesom den anden Kadet maa antages at være begravet i Hjørring, men det var
i hin Tid ikke almindeligt at indføre slige Begravelser, der var Sognet uved-
kommende, i Kirkebøgerne og det er da heller ikke sket i dette Tilfølde,
ligesom Justitsprotokollen for Horns Herred heller intet indeholder om Strand-
ingerne. Derimod vides det, at Pastor Søren Cortsen i Tversted fik en prægtig
Sølvkaffekande fra det hollandske Admiralitetskollegium som Tak for den
Omsorg, han havde vist for de Skibbrudne. C.K.
(c)Rettet den 10/08-2000. ANDERS CLAUSEN
 
 
Billeddatabase - Tilføj et billede
Billede nr:
Ingen billeder på denne position
Kommentarer
Tilføj kommentar
Logbog - Log et dyk på positionen
Synlige log(s): 0Skjulte log(s): 1
Udført af:Tilføjet den:
Ingen synlige log på denne position 
Anbefal dette vrag:


   
Copyright 1998 - 2020 Vragguiden - For forslag, ris og ros, skriv til webmaster@vragguiden.dk Hits: 32672627- Aktive brugere:17