Bruger: Ikke logget ind - Login
Etna M/S
Printer venlig udgave
 
 
 
Se vrag i nærheden
Beskrivelse
 
Kilde:$."Lynet" Kun GPS pos 55.15.110 13.10.216 er sikker.
Etna af (tm)ckero er en motorjagt på 45 Brt. Den blev bygget i 1924 og forliste
efter en kollision d.2.8.1935. Den var lastet med 41 tons brændselsolie i
tønder og 5 fade fotogen.
Kilde:$.Gunnar Ståhl, Kristianstad, Sverige
Reg.nr 7191 Fiskemotoråt ETNA.
Byggd 1924 Asker"en, Norge, ek o fur, kr. (A/S Br"drene Markusens)
1923, nov 26: Best"llningskontrakt, byggas f"r Rickard och Oskar
Eliasson, (tm)cker", med " var till en kostnad av 9.500 NOK.
1925, mars 17, Bilbrev, skeppsredare Bertram Markusen intygar att
fiskesk"yten ETNA "r byggd åren 1920-24 med byggnr 97.
1924, juli 12: M"tbrev: GG 935. 41,15 br 16,62 n. Dim: 16,6 x 5,85 x
2,58.
1925, apr 17. Certifikat. p.red. fiskare Rickard Alexius Eliasson,
(tm)cker", sj"lv bef. 50-72 eh.
1932, sep 1, såld f"r 4.500 kr till Oskar Natanael Eliasson och
Karl Frithiof Roland Eliasson, " var.
1935, feb 11, anm"les att fartyget vid Marstrand M/V undergår
ombyggnad till tankfartyg. Omm"tt 21 mars 1934 som Tank MF. ?gare
Harry Eliasson, (tm)cker", 39,69 br 19,57 n. 9.7.1935, anm"les att man
insatt en tank uppdelad i sex avdelningar rymmande 40.000 liter.

1935, aug 2 kl 1.55 fm f"rolyckats och sjunkit ca 5 dist min S t O
från Trelleborg. Under bef"l av O Eliasson, 4 mans bes"ttning, på resa
Danzig till G"teborg med br"nnolja samt d"ckslast av fotogen och
tomfat, under svag v"stlig vind med god sikt kolliderat med ångaren
GARM från Stockholm. Den 2 aug kl 1.30 fm "vertogs vakten av
bef"lhavaren, som sj"lv tog rodret med matrosen G Nilsson som utkik
på d"ck. Efter en stund "verl"mnade han rodret till Nilsson f"r att,
som han ej siktat Falsterbo fyrsken, efterse ljusstyrkan av samma i
sj"kortet och fyrlistan, vilka befunnos i skansen. Fartygets kurs var
då v"stlig med ljusen från Trelleborg f"rut v"l om styrbord.
Tillsammans med b"stemanen kom han efter några minuter åter på d"ck
och siktades då Stevns fyr f"rut om babord samt två stycken
akterlanternor av en ångare, som f"rut passerat på ca 1" naut mils
avstånd, r"tt f"rut. Dessutom ett klart ljus ungef"r i 4 streck om
styrbord. Bef"lhavaren gick åter tillsammans med b"stemannen ner i
skansen f"r att studera sj"kortet och tillsade d"rvid rorsmannen att
hålla v"stlig kurs. Efter några minuter begav han sig åter upp på
d"ck och varseblev då den gråvita babordssidan av en ångare r"tt
f"rut. Bef"lhavaren kallade då de båda m"nnen, som befunno sig i
skansen, upp på d"ck. (tm)gonblicket efter kolliderade fartyget med
st"ven mot ångarens babordssida akter om tv"rs. Enligt påstående
skulle rodret ha låst sig så att styrbordsgir ej kunde f"retagas samt
dessutom att signalapparaten ej var i ordning f"r omedelbart bruk.
ETNA sj"nk efter fem minuter.
Rettet den 17/01-1996. $UVGU$95$ ANDERS CLAUSEN
(c)Rettet den 20/03-1997. ANDERS CLAUSEN
 
 
Billeddatabase - Tilføj et billede
Billede nr:
Ingen billeder på denne position
Kommentarer
Tilføj kommentar
Logbog - Log et dyk på positionen
Synlige log(s): 0Skjulte log(s): 0
Udført af:Tilføjet den:
Ingen synlige log på denne position 


   
Copyright 1998 - 2022 Vragguiden - For forslag, ris og ros, skriv til webmaster@vragguiden.dk Hits: 34714453- Aktive brugere:10