Bruger: Ikke logget ind - Login
Hjælperen
Printer venlig udgave
 
 
 
Se vrag i nærheden
Beskrivelse
 
Kilde:$.Bjarne Holm, Vamdrup Stævn i 270 grader
På ældre søkort er vraget angivet som en stranding, men i dag er signaturen
fjernet.
Vraget ligger <-W med agterstævnen mod vest. Den bagerste del er mest intakt
hvor der står noget kraftigt pumpegrej. Motoren er det højeste punkt, det er
en stor encylindret glødehovedmotor med et stort svinghjul. Foran lastrummet
står et spil, men forenden er faldet meget fra hinanden. Der står ofte torsk
rundt om vraget, og det er fint til snorkeldykning.

DSUS 293-1960.
SM. HJæLPEREN af Vejle, 33 B.R.T. Bygget 1934 af eg og bøg.
Sprunget læk d. 23. feb i Haderslev Fjord; forlist. (56)
Politirapport dat. 23. feb. Søforklaring og søforhør i Kl. ca. 0630, da H. i roligt vejr lå til ankers ud for det, at der var vand i maskinrummet. Det forsøgtes at lænse skibet ved hjælp
af håndpumpen, men efter ca. 1 times pumpning sank H. på ca. 4 m vand. Besæt-
ningen - 1 mand - blev taget om bord i en helikopter.
Anm. Ministeriet må antage, at H. har arbejdet sig læk under sejlads i is.

Kolding Folkeblad, tirsdag d. 23-2-1960.
Sad i flere timer paa sunket skibs styrehus.
Stenfiskerfartøj forlist i morges ved Haderslev Fjord under dramatiske omstæn-
digheder.
Et stenfiskerfartøj forliste i morges under dramatiske omstændigheder ud for
Skipperen, Hans Petersen, reddede sig op paa styrehusets tag, hvor han i flere
timer søgte at tilkalde sig opmærksomheden. Ved halv titiden blev han opdaget
af forbipasserende paa land, som tilkaldte politiet. Der blev straks sendt en
motorbaad ud fra Haderslev, lige som en helikopter lettede fra flyvestation
Skrydstrup. Stenfiskeren, der var alene om bord, stod i vand til livet og var
stærkt forkommen. Han blev taget om bord i helikopteren og fløjet til flyve-
stationen. Det varede 28 minutter efter at alarmen var gaaet ind, til hjælpen
naaede frem. Hans Petersen er bosiddende Skibbro 6 i Aabenraa.

Jydske Tidende Haderslev, tirsdag den 23-2-1960.
Stenfisker reddet fra mastetop af helikopter.
Aabenraa-fisker sad i to timer på skibets mastetop ved båd sank i morges.
En af flyvestationen Skrydstrups helikoptere reddede i formiddags stenfisker
Hans Petersen, Skibbroen 6, Aabenraa, der i et par timer havde siddet fast-
klamret til mastetoppen på sit skib, som ved 7-tiden i dag sank ved ved indsejlingen til Avne vig nord for Haderslev fjord.
Hans Petersen havde overnattet i sit stenfiskerfartøj, der lå for anker ved
opstået en lækage i skibet, og at motorrummet var delvis fyldt med vand. Det
lykkedes ikke at få motoren startet.
Vandstanden i motorrummet steg og Petersen måtte til sidst klatre op på styre-
husets tag og derfra redde sig op i mastetoppen.
Forinden havde han hylet med skibets tågehorn. Landmand Juhl, serverede den nødstedte fisker og alarmerede politiet, der alarmerede en af
flyvestation Skrydstrups helikoptere til assistance. Kl.9.38 hejste flyver-
løjtnant Egon Hage den forkomne fisker op i helikopteren.
Kort tid efter landede helikopteren på Skrydstrup, hvor fiskeren i kantinen
fik en kop varm kaffe. Trods den dramatiske oplevelse i kulde og sø var han i
stand til at afgive rapport til politiet.
En del beboere ved Knud strand blev opmærksomme på det nødstedte skib og ile-
de til hjælp sammen med tre politifolk, der var sendt til assistance. Da mæn-
dene nåede ned til stranden og skulle til at skaffe sig adgang til et aflåst
sommerhus, hvori befandt sig en jolle, dukkede helikopteren op og reddede fis-
keren.
Vi havde nok i det fjerne hørt et tågehorn, siger gårdejerne Ebbe Wind og Si-
mon Schultz, begge Knud strand, men vi er efterhånden vant til, at skibene be-
nytter tågehornene, så vi gik ikke ned til stranden for at se efter. Først da
politiet ringede herud, blev vi klar over, at en fisker var i fare.
Stenfiskerfartøjet står på ca. 4 meter vand, og kun mastetoppen rager op over
vandet. Fartøjet sank ca. 1000 meter fra land.

DSUS 272-1953
Omtaler at Hjælperen tidligere har været kæntret og sunket i Vejle fjord, men
da blev den senere hævet.
Rettet den 31/12-1993. $UVGU$93$
(c)Rettet den 03/04-1997. ANDERS CLAUSEN
 
 
Billeddatabase - Tilføj et billede
Billede nr:
Ingen billeder på denne position
Kommentarer
Tilføj kommentar


   
Copyright 1998 - 2023 Vragguiden - For forslag, ris og ros, skriv til webmaster@vragguiden.dk Hits: 38447369- Aktive brugere:9