Bruger: Ikke logget ind - Login
Acacia M/S
Printer venlig udgave
 
 
 
Se vrag i nærheden
Beskrivelse
 
Position 55:24.72 12:38.35Kilde:$.Gunnar Ståhl, Kristianstad, Sverige
Byggd 1946 vid Eriksbergs M/V, G"teborg, sj"s.4.12, lev 28.2.46.
Oil Eng. 9 cy 2SA, B & W/Eriksbergs, 3000 ih. Dim: 99,98 x 13,59 x 4,84.
46-10-307: Lev.bild. Har inredning f"r 10 pass. 47-16-617: Bild tagen i
Stockholms frihamn av L T Larsson, sannolikt sista innan hon f"rliste.
(PS F"rkortningen 46-10-307 uttydes: årgång 1947, nr 10, sid 307 av
Svensk Sj"farts Tidning).
Inf"rd suppl 2/1946: Red AB Svenska Lloyd, G"teborg.
1947, apr 12 minspr"ngd v"st Falsterbo.
48-19-705: Utdrag ur skeppsdagboken (med anledning av SAMELAND:s b"rgning av
bes"ttningen). Avg. 10.4. kl 17.15 från Stockholm f"r Cadiz. 10 passagerare,
total last 3001 ton, 219 ton diesel, vatten 120 ton, stores 100 ton, total
DW 3440 ton.
12.4 kl 16.15 fått lots utanf"r Trelleborg. 17.34 pass. ispricken vid
Blenheimsgrundet. 18.08 stoppat till f"ljd av is. 18.19 fortsatt.
18.55 f"rm"rkt stark explosion akter"ver, vilken skakade fartyget.
Maskin stoppades och vid pejling konstaterades vatten i rum 3 och 4.
SAMELAND gick ca 300 m akter om och kom upp vid sidan. Omkr 19.15 hade vat-
tnet i rum 4 stigit "ver huvudd"ck. BB slagsida, som "kade orov"ckande.
N"r slagsidan var 20 grader "vergavs fartyget omkr kl 23.00 och rodde i
livbåtarna till SAMELAND. ACACIA la sig nu på BB sida.
47-20-799: Marinen sveper f.n. omkring ACAIA och ber"knas vara klara 20 maj,
varefter HERMES och NEPTUN skall s"ka b"rga henne.
47-25-987: Kan inte b"rgas emedan pappersmassalasten spr"ngt s"nder praktiskt
taget hela skrovet.
47-26-996: Sj"f"rklaring, som ovan. Det var MORGENTOWN VICTORY, SAMELAND
och ACACIA i n"mnd ordning som fortsatte från Trelleborgs redd f"r att om
m"jligt runda Falsterbo f"re m"rkrets inbrott. Dålig sikt, som skymde såv"l
de svenska som danska fyrarna och svåra isf"rhållanden f"rorsakade till
allra st"rsta delen olyckan.... de tre fartygens f"rs"k att runda Falsterbo
så sent på kv"llen varit i viss mån hazardbetonat.
51-33-1233: 2000 ton av massan skall b"rgas. V"rdet har sedan 1947 fyr-
dubblats och lasten "r v"l bibehållen. B"rgningsarbetet utf"res av den
danske entrepren"ren Henry Andersen, som "ven skall f"rs"ka få bort skrovet.
51-43-1589: Det mesta av vraket har b"rgats. Det enda som återstår "r ena
fartygssidan sedan b"rgningsfartyget LISLA h"romdagen kom till Malm" med
220 ton gods från fartyget.
Rettet den 18/04-1995. $UVGU$95$ ANDERS CLAUSEN
(c)Rettet den 18/03-1997. ANDERS CLAUSEN
 
 
Billeddatabase - Tilføj et billede
Billede nr:
Ingen billeder på denne position
Kommentarer
Tilføj kommentar
Logbog - Log et dyk på positionen
Synlige log(s): 0Skjulte log(s): 0
Udført af:Tilføjet den:
Ingen synlige log på denne position 


   
Copyright 1998 - 2022 Vragguiden - For forslag, ris og ros, skriv til webmaster@vragguiden.dk Hits: 35027874- Aktive brugere:13