Bruger: Ikke logget ind - Login
Gertrud
Printer venlig udgave
 
 
 
Se vrag i nærheden
Beskrivelse
 
Kilde:$.Peter Abilgren , Fredricia Gps Wgs 84 55:37,635 9:56,982Kilde:$.Bjarne Holm, Vamdrup Stævn i 180 grader
Forlist 24.10.1921
Hollansk kuf af stål på ca 80 brt. Længde 28 meter og 5,5 m bred.
Gertrud ligger meget intakt, men ret dybt i bunden. Agterstavnen ligger mod
nord, og styrbord side er plan med bunden som går ind over rælingen til luge-
karmen. På bagbord side er der en meter til bunden som er meget blød, når man
eftersøger vraget er det nemmest at søge fra øst mod vest. Skrogformen er en
typisk kuf af nittet stål. Der står altid store torsk i vraget.

EFS 44 1921
Lillebælt. Trællenæs E. og NE. Vrag.
1. Vraget af Kuffen Gertrud ligger sunket på c. 55:37æ,7 N. 9:57æ,2 E. 2500 m
E. for den røde Spidstønde med 3 opadvendte Koste, Kasserodde-Flak. Mindste
dybde over vraget er 11 m.
2. Et Vrag, hvorfra Masten rager c. 3,5 m over Vandet, er den 25. Oktober ob-
serveret sunket på følgende Plads: Den røde Spidstønde med 2 opadvendte koste,
Bjøensknude-Rev, i E. 1/4 N. og den røde Spidstønde med 1 opadvendt Kost, Ro-
senvold-Hage, i WNW. " W. Vraget, der forgæves er eftersøgt, er sandsynligvis
identisk med det i Pkt. 1 nævnte Vrag.

Fredericia Social-Demokrat. Fredag den 28. oktober 1921.
EN HOLLæNDER FORLIST VED TRELDE NæS.
Mandskabet er uden tvivl druknet i stormnatten.
Da fiskerne, brødrene Nielsen Bogense, i gaard befandt sig i nærheden af Trel-
de Næs for at røgte garn, opdagede de en mastetop, der ragede op over vandet.
Formentlig er vraget en hollandsk tjalk, som er gaaet under i den frygtelige
storm natten til mandag. da man først nu faar underretning om ulykken, kan man
vist desværre med sikkerhed gaa ud fra, at besætningen, sandsyneligvis to mand
og muligvis kaptajnens familie er druknet.
Hrværende lodseri er anmodet af vagervæsenet om at udlægge en vragbøje, hvil-
ket sker i dag.

Fredericia Social-Demokrat. Lørdag den 29. oktober 1921.
DEN FORLISTE HOLLæNDER VED TRELDE NæS.
Man har endnu ingen efterretning modtaget om den forliste tjalk, udover at der
i mandags er drevet en skibs-jolle med bunden i vejret i land ved Røjle Klint,
og da man fik baaden vendt om, fandt man kun noget proviant. Alt tyder paa at
baaden har tilhørt hollænderen. Ved en henvendelse til Havnefogeden, bekræfte-
de han dette og udtaler, at det ikke er usandsynligt, at besætningen har faaet
tid til at indtage proviant og gaa i baaden, inden skibet er gaaet ned, og
derefter er kæntret i den høje sø. Besætningen antages paa denne maade at være
omkommet.

Fredericia Social-Demokrat. Mandag den 31. oktober 1921.
HAVETS GAADER. Det sunkne skib ved Trelde næs.
Vagerdamperen "Løvenørn" ankom i gaard til Trelde Næs for at fjerne de hin-
dringer, som det sunkne skib frembyder for sejladsen.
Da der overalt over skibet fandtes godt 11 meter vand, og de største skibe
saaledes uden fare kan sejle over det, nøjedes man med at kappe rigningen og
afsave masten som toges ombord i "Løvenørn". Dykkeren, som var nede, oplyser
kun lidt om skibet. Det er bygget af jern og hedder "Gertrud", agterskibet var
sunket saa dybt i grund, at hjemstedsnavnet var usynligt, storsejlet var fast-
gjort til bommen, hvorimod stagfokken stod sat, der fandtes ingen mennesker,
saa gaaden om, hvem der her tilsatte livet, og hvem skibet tilhører, forbliver
uløst, og skibet kommer mellem de savnedes rækker. Vragbøjen fjernedes, og der
udlagdes en almindelig mærkebøje for at vise vraget, om mulig senere der kom-
mer ejere, som ønsker at foretage yderligere undersøgelse.

Så vidt vides er nationaliteten aldrig blevet fastslået, den er måske tysk el-
ler hollansk, men det ligger fast at den ikke er dansk.
(c)Rettet den 28/09-1999. ANDERS CLAUSEN
 
 
Billeddatabase - Tilføj et billede
Billede nr:

Tilføjet af: lasse Ormholt Schrøder - 06-02-2018
Kommentarer
Tilføj kommentar


   
Copyright 1998 - 2023 Vragguiden - For forslag, ris og ros, skriv til webmaster@vragguiden.dk Hits: 36478834- Aktive brugere:9