Bruger: Ikke logget ind - Login
Rezlaff Emil R.
Printer venlig udgave
 
 
 
Se vrag i nærheden
Beskrivelse
 
Kilde:$.Henrik Manley kun GPS pos er sikker D.56.03,943 12.37,707
Lasten som består af jernmalm.Kilde:$.Helsingør Avis eller Helsingør Dagblad fra 24.5.1904
Dampskibet Emil R Rezlaff af Stettin var på rejse fra Huelva til Stetin med
erts (malm), og kolliderede med dampskib Napoli af Esbjerg, lidt over midnat
d 24.5.1904 tæt syd for Lappegrund fyrskib. Den tyske damper sank, og besæt-
ningen på 17 mand, blev taget ombord på Rapoli. Napoli ligger nu i Helsingør
havn med knust bov.
Kilde:$.Poul Larsen, Allerød
Fra søforklaringen i Helsingør den 25/5 1904: (I datidens skrivemåde)
Da Kronborg fyr kl 11:50 EM passeredes i ca 1 Kml.æs Afstand saas fra
Napoli, som med klart brændende Side- og Toplys styrede misv. N.t.<. omtr. 1
Streg om Bag Bord for ude saavel Toplyset som det røde Sidelys fra et
modgående Dampskib, der senere viste sig at være "Emil R. Retzlaff" af
Stettin, Kapt. F. Wolke. I Napoli blev Roret lagt lidt Bag Bord, og da Emil
R. Retzlaff var 2 streger om Bag Bord. I Napoli blev Roret lagt lidt Bag
Bord, og da Emil R. Retzlaff var 2 Streger om Bag Bord, saas dette Skibs
g r ø n n e Sidelys samtidig med at der fra samme hørtes afgivet 2 korte
Damppibetoner. Da det af Kapt. paa Napoli ansaas umuligt, at Emil R.
Retzlaff kunde naa foran for Napoli, og da Styr Bordæs Ror ikke turde gives
af Hensyn til, at Emil R. Retzlaff mulig vilde dreje tilbage for Bag Bordæs
ror, blev der, som svar paa det givne Signal af 2 korte toner, afgivet 1
kort tone, samtidig med at Roret lagdes haardt Bag Bord, og straks efter, da
Kollisionen synes forestaaende, kastedes Maskinen "Fuld Kraft Bak", og 3
korte Toner afgaves. Efter at maskinen havde bakket ca. 2 min., indtraf
Kollisionen, ved hvilken Napoliæs Stævn ramte Emil R. Retzlaff om Styr Bord
agter under 45 æs Vinkel, regnet agter fra. Fra Napoli blev, saa snart
Skibene vare klar af hinanden, en Baad udsat, hvormed Besætningen fra Emil
R. Retzlaff, der straks begyndte at synke, blev bjærget om bord i Napoli,
hvis Bov var stærkt beskadiget. Efter at Napoli fra fyrskibet "Lappe-Grund"
havde faaet Lods om Bord, søgtes Helsingør som Nødhavn. Omtr. 20 min efter
Kollisionen sank Emil R. Retzlaff paa 15 Fv. vand.

Anm. Søretten udtalte: "Da den tyske Damper endnu ikke har aflagt nogen
Søforklaring, kunde Retten ikke i Øjeblikket udtale sig om, hvor
Skylden for Sammenstødet ligger".
(c)Rettet den 28/09-1998. ANDERS CLAUSEN
 
 
Billeddatabase - Tilføj et billede
Billede nr:

Tilføjet af: netfisker - 19-05-2002

Tilføjet af: netfisker - 19-05-2002

Tilføjet af: netfisker - 19-05-2002

Tilføjet af: netfisker - 19-05-2002

Tilføjet af: netfisker - 19-05-2002

Tilføjet af: netfisker - 19-05-2002
Picture1014
Tilføjet af: lasse Ormholt Schrøder - 28-02-2013
Kommentarer
Tilføj kommentar


   
Copyright 1998 - 2023 Vragguiden - For forslag, ris og ros, skriv til webmaster@vragguiden.dk Hits: 38777459- Aktive brugere:10