Bruger: Ikke logget ind - Login
Wien S/S
Printer venlig udgave
 
 
 
Se vrag i nærheden
Beskrivelse
 
Kilde:$.Dana GPS D.56.31.096 12.10.636
Vraget blev tidligere kaldt "Op og Ned vraget"
Kilde:$.Allan Jensen http://vrag.dk
Stævnen er det højeste sted på vraget, ca. 34 meter og den er næsten intakt,
broen er meget ødelagt, og man kan flere steder se granathuller i skrog og
overbygning. Bag broen er skibet helt ødelagt og agterstavnen er begravet i
bunden på 42 meter. Mange af trawlerne står på denne måde, fordi vægten af
maskinen agter trækker skibet ned, når der så samtidig er luft under bakken så
synker skibet næsten lodret på halen.

Tysk damptrawler bygget i 1901 på G. Seebeck A.G. i Bremerhaven som nr. 175.
Wien var på 221 brt., 37,18 meter lang og 6,94 meter bred.
Den 15. april 1918 var engelske destroyere, ledet af H.M.S. Vehement på raid i
Kattegat og her blev i alt 10 tyske trawlere sænket mens de lå og fiskede,
Wien var en af disse. Man kan ikke rose englænderne nok, for at de reddede
samtlige tyske søfolk og fiskere. Det må siges at være godt sømandskab at
bruge tid på det, da det foregik med risiko for at blive opdaget af tyske
krigsskibe og selv blive sænket. Tyskerne blev bragt til England og
interneret, kun få af dem havde enten brandsår eller beskadigede lemmer.

DEN TYSKE TRAWLERFLPå grund af krigen var en del af den Tyske Nordsøfiskeflåde trukket ind i
Kattegat, hvor de var nemmere at beskytte imod fjendtlige angreb. Den Tyske
hær var travlt beskæftiget på den tid ,og det var af stor betydning at der
blev skaffet proteinrig kost til de mange Tyske soldater ved fronten ,tørret
torsk var en vigtig del af kosten , såvel for soldaterne som for den forarmede
civilbefolkning , dette var Englænderne udmærket klar over , så de sænkede
gerne Tyske fiskeskibe når lejligheden bød sig , under påskud af at der var
tale om vagtskibe eller mineryddere ,for uden mad og drikke .
Englænderne foretog flere togter ned i Kattegat fra efteråret 1917 og til
krigens slutning , dels for at rekognoscere , men også for at lægge størst
muligt pres på de i forvejen trængte Tyskere , det gjorde de bl.a. ved at
lægge flere minespærringer ved Skagen og Læsø , dette var ikke ufarligt da
også Tyskerne patruljerede her bl.a. med ubåde . I et tilfælde , d. 2.11.1917
havde Englænderne samtidig held til at sænke en Tysk hjælpekrydser og otte
trawlere , og et halvt år efter, d. 15.4.1918 måtte ti Tyske trawlere lide
samme skæbne . Ved denne lejlighed var det nær kommet til kamp , fordi 3
trawlere der flygtede ned gennem Øresund , meldte det passerede til en Tysk
krydser og to ubåde som lå ved Helsingør , disse opnåede dog ikke kontakt med
de Engelske skibe .
Der skulle gå mange år før nogen igen interesserede sig for de sunkne skibe ,
men i dag er flere af dem blandt Kattegats populæreste vrag . Jeg har her
forsøgt at give et indtryk af , dels hvad der skete dengang , hvilke skibe det
drejer sig om og hvor de befinder sig i dag . Vragene er identificeret på
baggrund af fund som jeg selv og andre dykkere har gjort gennem årene , i de
fleste tilfælde har enten skibsklokken eller byggepladen fastslået identiteten
, men også skibstyper samt godkendelsesmærker i lanterner og kompas har jeg
brugt , kun i tre tilfælde har jeg efter opmålinger navngivet vragene med
kvalificerede gæt .
(c)Rettet den 07/02-2001. ANDERS CLAUSEN
 
 
Billeddatabase - Tilføj et billede
Billede nr:
Ingen billeder på denne position
Kommentarer
Tilføj kommentar
Logbog - Log et dyk på positionen
Synlige log(s): 0Skjulte log(s): 0
Udført af:Tilføjet den:
Ingen synlige log på denne position 
Anbefal dette vrag:


   
Copyright 1998 - 2020 Vragguiden - For forslag, ris og ros, skriv til webmaster@vragguiden.dk Hits: 32950714- Aktive brugere:18