Bruger: Ikke logget ind - Login
Roma
Printer venlig udgave
 
 
 
Se vrag i nærheden
Beskrivelse
 
NB.... Positionen er MEGET USIKKER, da den er baseret på nedenstående tekst.Kilde:$.Gunnar Ståhl, Kristianstad, Sverige
4485 Motorjakt ROMA ---

Byggd 1905 Svinevik, ek o fur, klink.
Hemort Dragsmark, Sm"gen, Sk"rhamn, Hamburgsund och Grundsund.
Motor insatt 1915, 15 hk.
Från 1934: p/r sj"man Torsten Birger Johansson, Norra Grundsund. K"pt
f"r 3.500 kr. 36,34 br 23,99 n, dim: 14,17 x 6,38 x 1,83.

1937, aug 16 grundst"tt och sjunkit vid Tyl"n på resa Krokstrand till
Halmstad med 70 ton smågatsten. Den 16 aug 1937 kl 4.45 fm tillst"tte
tjocka. Vinden var ostlig med smult vatten. Tyl" fyr hade
dessf"rinnan siktats f"rut om babord. Vid f"retagen lodning befanns
djupet vara 16 m. Ungef"r 15 minuter senare l"ttade dimman f"r en
kort stund, varvid Tyl" fyr åter kom i sikte och pejlades i O 3/4 S
magn. på ett avstånd av cirka 1 dist.min. D"refter tjocknade det
åter. t"rnade fartyget på grund och sprang omdelbart så svårt l"ck att det
efter endast några minuter vattenfylldes och sj"nk. Bes"ttningen 2
man gick i livbåten och hunno varken b"rga skeppspapperen eller sina
egna tillh"righeter. De rodde "ver till den i n"rheten bel"gna fyren
på Tyl"n.
Orsak: N"r Tyl" fyr ungef"r kl 5 fm siktades i O 3/4 S kan det tagas
f"r givet att avståndet gissats till 1 dist.min. B"stemannen borde
d"rf"r inte satt kursen så n"ra Tyl"grund, som nu blev fallet, utan i
st"llet s"kt sig upp s"der om Tyl"n, d"r djupt vatten "r rådande.
Samtidigt hade bef"lhavaren kunnat erhålla ett best"mt avstånd till
fyren, innan kursen sattes ned mot Tjuvhålsudde. Det "r "gnat att
f"rvåna att bef"lhavaren, som stod på utkik, icke uppm"rksammade
ballongpricken norr om 2,5 metersgrundet. Fartyget måste n"mligen på
den verkligen framkomna kurslinjen ha passerat denna prick på ett
avstånd ej "verstigande 50 meter och har det av allt att d"ma varit
en ren tillf"llighet att fartyget icke grundst"tte å 2,5-
metersklacken. Fartyget har, om man bortser från eventuell str"m,
tillryggalagt den en naut. mil långa distansen mellan sista
ortsbest"mningen kl 5.00 och strandningsplatsen med en fart av 4
knop.
Sj"f"rklaring RR Halmstad den 23 aug 1937.
Fartyget stod på 6 m vatten med "verdelen av styrhytten ovan ytan.
(c)Rettet den 26/06-1999. ANDERS CLAUSEN
 
 
Billeddatabase - Tilføj et billede
Billede nr:
Ingen billeder på denne position
Kommentarer
Tilføj kommentar
Logbog - Log et dyk på positionen
Synlige log(s): 0Skjulte log(s): 0
Udført af:Tilføjet den:
Ingen synlige log på denne position 


   
Copyright 1998 - 2022 Vragguiden - For forslag, ris og ros, skriv til webmaster@vragguiden.dk Hits: 34483435- Aktive brugere:10