Bruger: Ikke logget ind - Login
Ester
Printer venlig udgave
 
 
 
Se vrag i nærheden
Beskrivelse
 
Kilde:$.Gunnar Ståhl, Kristianstad, Sverige
6844 M/gls ESTER ----

Byggd 1908 i Assens, ek o bok, kr
Byggd som ESTER av Esbjerg. 1917 till Norge ESTER I.
1922 ink"pt till Gravarne, ESTER. 60 hk Bolinder motor.
1929 till Styrs". 1939 till Kyrkesund.
1943 till p/r Jemi Algot B"rjesson, Fot".
49,28 br 32,57 n. 85 dw. Dim: 18,26 x 5,45 x 2,26.
1954, aug 2 sj"nk fartyget på resa H"gan"s - Uddevalla med 82 ton
lervaror av vilka 5 ton lerr"r var stuvade på d"ck. Avg 2.8. kl
15.00. Tidigare hade uppt"ckts att fartygets propeller, som var
trebladig med st"llbara blad, saknade ena bladet. Motor anv"ndes vid
avgången från H"gan"s till dess fartyget kommit till sj"ss varefter
resan fortsattes enbart under segel. Det var SV vind som friskade
efter hand så att den då Kullen passaredes var frisk och sj"n b"rjade
bli grov. Kurs sattes mot Morup Tånge i avsikt att gå in till
Falkenberg f"r natten. Den SV-liga vinden friskade emellertid allt
mer och blev h"g brytande sj" i vilken ESTER arbetade hårt varf"r det
besl"ts att s"ka gå in till Halmstad. Då emellertid Hallands V"der"
fyr ej kunde siktas på grund av regntjocka fortsattes resan med kurs
mot Morup Tånge. Omkring kl 21.30 f"rm"rktes att fartyget b"rjade
taga in vatten. Det bed"mdes att vattnet kom in f"r"ver då fartyget
b"rjade arbeta allt tyngre i sj"n. Maskinpumpen igångsattes och kunde
till att b"rja med hålla fartyget l"ns. Fartyget s"nkte sig allt mer
och mer f"rut och då det befanns att vattnet steg trots att både
maskinpumpen och handpumpen voro igång satte kurs mot land och
kastning av d"ckslasten b"rjade. Sj"arna gingo st"ndigt "ver fartyget
och motorn stoppade, varf"r bef"lhavaren och bes"ttningsmannen gingo
i livbåten, som var på sl"p efter fartyget och omkring 10 min senare
sj"nk ESTER med f"ren f"rst på omkring 22 m vatten på lat 56 40 N 12
29 ost. Allt gick så fort att varken skeppshandlingar eller
personliga tillh"righeter hunno b"rgas. De h"llo under stora
svårigheter livbåten mot den grova sj"n och under st"ndig
"verspolning till dagningen, då de lyckades finna en m"jlig
landningsplats mellan ett par sk"r, samt lyckades taga sig iland.
Sj"nk ca 7æ utanf"r Hallandskusten. Sj"f"rklaring G"teborgs RR
16.8.1954.
(c)Rettet den 25/06-1999. ANDERS CLAUSEN
 
 
Billeddatabase - Tilføj et billede
Billede nr:
Ingen billeder på denne position
Kommentarer
Tilføj kommentar


   
Copyright 1998 - 2023 Vragguiden - For forslag, ris og ros, skriv til webmaster@vragguiden.dk Hits: 38277566- Aktive brugere:57