Bruger: Ikke logget ind - Login
Emla/Empla
Printer venlig udgave
 
 
 
Se vrag i nærheden
Beskrivelse
 
Kilde:$.Poul Olsen, Aquarius
Decca position : Kæde : 10B Rød : E 11.28 Grøn : G 37.85
Pejlinger:
80 grader Til redningsposten på Kærsgårdstrand.
175 grader Til østligste bunker ved Liver <.

Vi fandt vraget i marts måned 1991, ved hjælp af skovle. Den ligger lige
udenfor 3. revle. Der var et stort vraghul og der var masser af sand rundt
om vraget.
Vraget er af en damper, og er anslået til at være 45.00 meter lang,
5.00 meter bred og med en højde over bunden på 3.00 meter.
Vraget ligger med stævnen ind mod land og vinkelret på kysten. Det er lavet
af stål-spanter med træ beklædning. Det bærer en del præg af, at det er
100 år siden det forliste. Skibet Emla/Empla var en damper af fragtskib fra
G"teborg der forliste 01/02/1891. Ved forliset blev alle reddet (13).

Emla 2/2/1891 Vendsyssel Tidende
Stranding
I gaar strandede ud for Kærsgaard Strand Damperen Emla af Gøteborg.
Kaptajn D.M. Betterstrom paa Rejse fra Bluth til Helsingborg med Kul.
Strandingen foregik om Morgenen kl. 8, men opserveredes paa Grund af stærk
Tykning først Kl. 1. Mandskabet er reddet. Skibet er fuldt af Vand og har
kappet Masterne.
(Senere meddelt)
Der er kommet en Bjærgningsdamper til Stede, men den kan intet udrette paa
Grund af høj Sø. Af Besætningen gik 2den Styrmand, 1ste Maskinmester og 5
Mand samt 1ste Kahytsjomfru i en Baad for at naa Land, men blev heldigvis
optagne undervejs af Redningsbaaden. Straks efter gik Redningsbaaden ud
anden Gang og optog 6 Mand, heriblandt 2den Maskinmester, som befandt sig i
Baad lidt længere mod syd. Saa gik Redningsbaaden ud 3die Gang for at hente
Kaptajnen, 1ste styrmand og 2den Kahytsjomfru, men de ville ikke ned i
Baaden, som holdt derude hele Natten. Først i Morges gik de i Land. Skibet er
fuldt af Vand og det er tvivlsomt om det kan reddes.

3/2/1891
Damperen "Emla", der som meddelt i Gaar er strandet paa Kjærsgaard Strand,
antages at være sunket dybere saa at udsigt til at faa Fartøjet flot ikke har
bedret sig. Skibet kan for øvrigt ikke ses fra Land i Dag. Paa Grund af Taage
og høj Sø forhindres adgang til det.

4/2/1891
Dampskibet "Emla", der strandede paa Kjærskgaard Strand i Søndags, staar med
Dækket under Vand og er Vrag. Bjærgningen af Inventarium er begyndt i Dag.
Mandskabet med Undtagelse af Kaptajnen hjemsendes til Sverrig i Morgen.

7/2/1891
Strandingsauktion.
Efter Aftale med Auktionsdirektøren bortsælges ved offentlig Auktion paa
Kjøbsted Strand (tæt nord for Liver aa) Fredagen den 13. da., Middag kl. 12
præsis, det bjærgede Gods fra det strandede Dampskib "Emla". Kapt. D.M.
Betterstrøm af Gøteborg,
bestaaende af :
1 afbrækket Mast, 2 Baade, 1 Pram, 4 Staaltraadstrodser,
2 Tovtrodser, 1 Muter, 1 Styrreapparat,
Fortøjningskjæder, noget Tovværk og Blokke. 1
Skibsklokke, 3 Patentlog, 3 Kompadser, en stor Del godt
Kahytsinventarium og Kahytsgods samt noget Vraggods, gl.
Jern og Metal m.m.

Endelig sælges Dampskibet, saaledes som det henstaar i søen, indehavende
Kullandning.
Bekjendte solide Kjøbere gives 6 Ugers Kredit.

Hjøring den 5 Febr. 1891. Jørg. G. Nielsen.
(c)Rettet den 01/10-1997. ANDERS CLAUSEN
 
 
Billeddatabase - Tilføj et billede
Billede nr:
Ingen billeder på denne position
Kommentarer
Tilføj kommentar
Logbog - Log et dyk på positionen
Synlige log(s): 0Skjulte log(s): 0
Udført af:Tilføjet den:
Ingen synlige log på denne position 
Anbefal dette vrag:


   
Copyright 1998 - 2020 Vragguiden - For forslag, ris og ros, skriv til webmaster@vragguiden.dk Hits: 31389726- Aktive brugere:11