Bruger: Ikke logget ind - Login
Karolina S/S
Printer venlig udgave
 
 
 
Se vrag i nærheden
Beskrivelse
 
NB.... Positionen er MEGET USIKKER, da den er baseret på nedenstående tekst.Kilde:$.Gunnar Ståhl, Kristianstad, Sverige

kollision med ångaren JANE av G"teborg.

KAROLINA (ibland stavad CAROLINA) byggdes 1888 i Beverly av Cochrane,
Cooper & Schofield, NB 18, som STAFFA. Dim: 100æ4" 20æ5" 11æ3".
Maskinen var byggd av D Holmes & Co i Hull.
Den var hemma i Altona med namnet POSEIDON innan den ink"ptes till
Sverige 1905 och blev KAROLINA. Den var inte registrerad.

I Båtologen 1981 nr 3 finns ber"ttelsen om Karolinas haveri.
D"r återges båda fartygens sj"farklaringar.
JANE, som var byggd 1870 och m"tte 789 br.ton, var på resa från Blyth
till G"teborg med last av 928 tons stenkol. L"rdag den 11 nov kl
12.50 em. passerades Skagens rev fyrskepp om styrbord. Kursen sattes
f"r Vinga, magn. SO t O " O. Helt laber sydv"stlig vind med
omv"xlande disig luft och stundtals tjocka. varierande farter. Strax efter kl 2 em. h"rdes en ångares mistsignal
f"rut om styrbord. Maskin stoppades genast och som den m"tande
mistsignalen h"rdes misst"nkt n"ra, gavs genast fullt back med maskin
samt gavs backsignal. N"r maskin arbetet back en stund blev en ångare
synlig f"rut om styrbord som skar JANE:s kurs med ca 3 streck.
JANE låg nu n"stan stilla. Det oaktat kolliderade JANE med den
m"tande ångaren, vilken befanns vara ångtrawlaren CAROLINA och
tr"ffade densamma med st"ven på dess babords sida f"r om styhytten
med den påf"ljd att JANE:s f"rst"v tr"ngde ca en fot in i sidan på
CAROLINA, varvid en stor l"cka uppstod. JANE erh"ll ett hål på
styrbords sidan strax vid st"ven ca 3/4 fot ovan vattnet ca 1 " fot i
kvadrat, samt motsvarande plåt på babords sidan spr"ckt och uppriven
vid st"ven. Efter det kollisionen intr"ffat sattes maskin f"r sakta
framåt och rodret lades styrbord f"r att hålla fartygen tillsammans
medan trawlarens bes"ttning r"ddades ombord på JANE. N"r detta var
utf"rt, vilket skedde med st"rsta skyndsamhet backades JANE från
CAROLINA samt lades stopp i och f"r t"tning av den genom kollisionen
uppkomna l"ckan. Ca 8 till 10 minuter efter kollisionen uppstod en
explosion ombord på CAROLINA och sj"nk denna strax efter. N"r
t"tningen av JANE:s l"cka var utf"rd fortsattes resan till G"teborg
och anl"nde ångaren dit samma afton.

KAROLINA avgick från G"teborgs fiskhamn l"rdagen den 11 nov kl 10.15
fm. f"r trålfiske och gick med halv fart då man r"tt f"rut h"rde JANE
och man fick uppfattningen att den m"tande låg på kontrakurs. Man
gjorde en styrbordsgir.

"Då får jag pl"tsligt h"ra en backsignal i riktning 3 steck f"rut på
babords bog och samtidigt ser den m"tande ångaren, som sedermera
visade sig vara JANE, dyka upp i babords rigg."
KAROLINA:s bef"lhavare h"vdade att hans fartyg låg stilla i
kollisions"gonblicket.

Sedan bes"ttningen l"mnat h"rdes en explosion i gasverket ombord i
KAROLINA, som h"rvid fick styrbords slagsida och genast b"rjade
sjunka med aktern f"re.

Sj"tekniske konsuleten fann att orsaken "i den mån den kan bed"mas
med ledning av sj"f"rklaringens innehåll var felaktig man"vering av
KAROLINA:s bef"lhavare. Enligt sj"v"gsreglerna skulle KAROLINA
bibehållit sin kurs med minsta m"jliga fart tills den m"tande ångaren
kommit i sikte eller till dess bef"lhavaren blivit f"rvissad om den
andres kurs. I st"llet "ndrade han kursen med bibehållen fart och
f"ljden h"rav blev att KAROLINA styrde rakt f"r st"ven på den m"tande
ångaren. Det "r också antagligt att "ven denna icke helt f"ljt
sj"v"gsregleran utan gått med f"r hård fart under tjocka. "
(c)Rettet den 05/12-1999. ANDERS CLAUSEN
 
 
Billeddatabase - Tilføj et billede
Billede nr:
Ingen billeder på denne position
Kommentarer
Tilføj kommentar
Logbog - Log et dyk på positionen
Synlige log(s): 0Skjulte log(s): 0
Udført af:Tilføjet den:
Ingen synlige log på denne position 


   
Copyright 1998 - 2022 Vragguiden - For forslag, ris og ros, skriv til webmaster@vragguiden.dk Hits: 34454631- Aktive brugere:11