Bruger: Ikke logget ind - Login
Evald
Printer venlig udgave
 
 
 
Se vrag i nærheden
Beskrivelse
 
Gps.57:42,000 10:01,230. efter Garnbåd.
DER KAN VæRE TVIVL OM NAVNET P< VRAGET.Kilde:$.Poul Olsen, Aqvarius
Position 57:42.12-18 10:01.37-49, 57:42.09 10:01.39
Decca E0822, F4470 (10B)
Der er ikke meget at lodde. Der er en skibsside hvor bunden pludselig falder
ca 1/2 m og stævnen mod Hirtshals rager ca 4 m op.
Vraget er af en fiskekutter, og er anslået til at være 30.00 meter lang, 7.00
meter bred og med en højde over bunden på 4.00 meter. Vraget af en
stålkutter. Der er rigtig meget trawl på vraget. Masser at se på bla. hus
midt på skibet, ankergrej fra snurrevodskutter. Mange torsk.
Kilde:$.DykInfo
Fekke (Jens Hjermitslev, Skagen mener at det må dreje sig om den svenske
damptrawler "Evald" af Gøteborg.
Damptrawlere har normalt en høj stævn, dampmaskine og keddel er agter i
skibet. Oplysninger om maskine og kedel placering, samt kollisionsted ønskes
for yderligere bekræftigelse af vragets navn.

Kilde:$.Gunnar Ståhl, Kristianstad, Sverige
7171
Byggd 1890 i Glasgow (Mackie & Thompson). NB 14.
LR-13: HORNET, Iron Sc Yl. 149 - 48, Active Fishing Co Ltd (J Marr &
Son Ltd) Fleetwood. Dim: 100æ5" 20æ5" 10æ7" Q19æ F19æ Engine: C
2cy 16" 32" - 22" , Muir & Houston, Glasgow.
1914, juni 26, Bill of Sale, från ovant. f"r ? 1 350 till Fiskeri AB
S"len, G"teborg. LR-19: do som HORNET.
1920, sep, såld till Red AB (tm)rnen, G"teborg. Omd. EVALD. Hade GG 588.
1923, nov, såld Red AB Karin, Gbg (A Th Assmundsson). Nu inf"rd i
fartygsregistret. Omkring 1925 såld till AB Mercari, G"teborg.
1925, okt 2 kl 5.30 fm i Skagerack under SSE j"mn bris och god sikt
påseglad och s"nkt utanf"r Hirtshals. 10 mans bes"ttning.
Sj"f"rklaring RR G"teborg den 2 nov 1925.
Under fiske st"vanade v"stvart med trålen fastsatt vid styrbords
låring siktades f"rst på babord bog en seglares lanterna på långt
håll. Om en stund då fartygen kommit n"ra varandra blevo seglarens
båda sidolanternor synliga och strax d"refter då sammanst"tningen
syntes oundviklig slogs fullt back i maskin. Segelfartyget som
sedermera befannas vara barken PLUS av Mariehamn, tr"ffade likv"l med
sin st"v Evald:s babords sida f"r om fockriggen, varvid sistn"mnda
fartyg erh"ll en svårare l"cka. Skadan ansågs dock inte st"rre "n att
fartyget skulle kunna hållas flytande tills land uppnåddes. Kursen
sattes omedelbart mot jutska kusten, men fartyget måste efter en
timmes gång "vergivas av bes"ttningen, vilken upptogs av det finska
fartyget. EVALD har sedermera icke avh"rts varf"r den måste ha
sjunkit strax efter "vergivandet.
Orsak: I den mån den kan bed"mas med ledning av endast det ena
fartygets sj"f"rklaring, det finska fartyget synes ha "ndrat kursen
på så ringa avstånd från EVALD att sistn"mnda fartyget genom l"mpliga
man"vrar kunde n"ppeligen undgå sammanst"tningen.
(Ur Sj"tekniske konsulentens redog"relse refererad av G Ståhl i
Båtologen 1981 sid. 316.)
- - - -
Ur "Finlands djupvattensseglare" Pori 1983: Tremast j"rnbark PLUS
byggd 1885 av Blom & Voss, Hamburg f"r F. Leitz i samma stad, 1254
br, dim: 70,99 x 10,8. 1908 såld till Norge och våren 1925 ink"pt av
Hugo Lundqvist, Mariehamn. På hemresa från London till Mariehamn
f"rlist den 14 dec 1933 just i inloppet till hemorten. 13 man omkom,
blott 4 man r"ddades.
(c)Rettet den 25/03-1998. ANDERS CLAUSEN
 
 
Billeddatabase - Tilføj et billede
Billede nr:
Ingen billeder på denne position
Kommentarer
Tilføj kommentar


   
Copyright 1998 - 2023 Vragguiden - For forslag, ris og ros, skriv til webmaster@vragguiden.dk Hits: 38031169- Aktive brugere:11