Bruger: Ikke logget ind - Login
Spees (Kanonbåden)
Printer venlig udgave
 
 
 
Se vrag i nærheden
Beskrivelse
 
Forlist 4.11.1697Kilde:$.Skawdyk Undervandsguide v. John Andersen
Pos GPS WGS 84: 57:43,403 10:29,721
Stævn i 320 grader
Afhængig af vejret er en større eller mindre del af vraget synlig.
Kølen og spanter samt 26-28 kanoner og sammenrustede kanonkugler er tilbage
i dag. Kanonerne i vraget har været med som last eller ballast. Kanonerene
på kanondækket blev efter strandingen hævet og fragtet til Sverige.
Der ligger en del kanoner spredt i vraget, skønnet 15-18 pundige. Kanonerne
har kun været last eller ballast, idet kanonerne på kanonndækket efter
strandingen blev ført i land og fragtet hjem til Sverige.
Kanonerne er vokset sammen ved tæring. Der anes en inddeling med skot på
tværs af vraget.
Der er fundet flere ting i vraget, og en del er udstillet på Bangsbo Museet.

Svensk fregat, bygget på Skeppsholmen ved Stockholm i 1666. Bevæbningen
bestod af 48 kanoner, og der var en besætning på 250 mand. Skibet var ca. 35
meter langt og 10 meter bredt.
Spes deltog i slaget ved i Køge bugt i juli 1677 og Sose bugt ved Bornholm i 1679, placeret som 5.
skib i 3. eskadre.

Under ledelse af kaptajn Jonas Palmquist sejlede det svenske orlogsskib Spes
(Håbet) i november 1697 som eskorte for en flåde af 50-60 svenske og danske
handelsskibe, der var på vej fra Frankrig og England til Sverige.
Skønt det ikke var almindeligt, at orlogsskibe medtog handelsvarer, var Spes
lastet med bl.a. fransk brændevin og tintallerkener.
Om aftenen torsdag den 4. november 1697 strandede Spes ud for Højen (Gl
Skagen).
Ud fra kaptajnens egen skriftlige forklaring kan det ikke med sikkerhed
afgøres, om årsagen til strandingen var ukendskab til farvandet omkring
Skagen eller falske blus på kysten.
Besætningen gjorde flere forsøg på med varpankre at bringe skibet flot. Til
sidst huggede man rigningen omkuld, men bjærgningsforsøgene mislykkedes .

Samme nat forlyder det, at et engelsk orlogsskib også strandede. Der d.d.
ingen oplysninger om dette engelske fartøj.

Byens tolder søgte at få den strandede vin i toldvæsnets varetægt, og det
gav anledning til konflikt mellem tolderen, indbyggerne og besætningen fra
Spes. Det fortælles i den forbindelse at tolderen fik en gang prygl af den
svenske kaptajn. Det tog et par år at udrede sagen ved rettens hjælp.
Tolderen blev senere tolder for både Skagen, Frederikshavn og Hirtshals.

I følge svenske museumsfolk er et skib af samme størrelse som Spes ved navn
angiver strandings stedet i forhold til, hvor han ved at Vraget blev i 1983, med deltagelse af Skawdykkere, undersøgt af Micael
Teisen fra Skibshistorisk Laboratorium, Nationalmuseet.
1994 finder Skawdykkere 19 tinfade i og ved vraget, mærket med Samuel
Nocelson og Gabriel Grunwin (GG godkendt som tinsmed i 1694)
I.flg. sammentælling efter lastpapirer fra Spes var der ialt 450 kg.
tintalerkener og råtin om bord, det svarer til ca. 5% af Sveriges årsimport
på forlistidspunktet.

I samarbejde med Bangsbo- og Nationalmuseet blev der optaget en planke til
årrerings datering af vraget. vraget ud for Gl. Skagen er Spes, idet egetræet voksede i Blekinge området i
årene 1400-1660 (ca. 235 åreringe).
1995 holdes der møder med Bangsbomuseet, og der igangsættes et samarbejde om
opmåling af vraget.
Sommeren 1995 arbejdes der nogle dage på vraget sammen med Thorkild
Thomasen, Jørgen Dencher fra Nationalmussets Skiblaboratoriske afdeling og
Jan Larsen fra Bangsbo Museet.
1996 holdes der endnu et møde med museumsfolkene. Skawdykkere gør flere fund
i løbet af sommeren
samme år.

I 1997 samarbejdes der igen sammen med museerne, der måles op, suges sand og
gøres flere interessante fund.
Da Skawdyks egen kutter OBERON er optaget til anden anvendes i stedet
kutteren DANNA DIVER, der ejes af klubmedlemmerne Ole Mose og Niels Jørgen
Eriksen.
Sommeren 1997 findes der mange spændende fund heriblandt endnu en stak
tinfade.

FUNDSLISTE:
2 bronze lodder
1 stor jomfru
1 stor talje
1 gl. flaske
1 hornmine
1 Stang til vægt el.lign.
8 tinfade
11 tinfade
Div. musket og kardæsk kugler
1 stort bronzelod
1 lille jomfru
1 stak tintalerkener (1997)

Litteraturhenvisninger:
Samlinger til jysk historie og topografi, 3. rk., 6. bind, side 97- 141.
(c)Rettet den 20/06-1998. ANDERS CLAUSEN
 
 
Billeddatabase - Tilføj et billede
Billede nr:
Ingen billeder på denne position
Kommentarer
Sikker position Wgs 84.
N57 43,390 E10 29,715
  • Oprettet den: 18-02-2009 11:47:07 af Kim Christiansen


  • Tilføj kommentar


       
    Copyright 1998 - 2023 Vragguiden - For forslag, ris og ros, skriv til webmaster@vragguiden.dk Hits: 38603269- Aktive brugere:8