Bruger: Ikke logget ind - Login
Jylland
Printer venlig udgave
 
 
 
Se vrag i nærheden
Beskrivelse
 
Kilde:$.Dana GPS D.56.00.457 12.36.247
Landpejlinger i ca 320 grader: Lidt nord for Snekkersten havn,
Høj antennemast over trætoppe overet med hvid flagstang midt på skrænt
nedenfor mast og midt mellem sydlige ende af gult hus og karnap på midten
af samme hus. Det gule hus ligger næsten nede ved Strandvejen.
Vraget ligger på en skrænt på dybden 12.5m og der er dybere mod øst
og lavere mod vest.
Kilde:$.Flemming Moberg, Søllerød
Jagt fra Arendal, Norge med last af jernspåner. Delvis dækket af sand, men
der stikker en del spanter m v op. Længde ca 24 m.
Forlist 20.7.1934. Efter at havde pumpet i flere timer, hvor vandet stadig
steg i skibet, opgav besætningen på 2 mand at redde skibet og sejlede i land
i en jolle. Jylland sank nogle timer senere.
Kilde:$.Helsingør Dagblad 24.7.1934
Da "Jylland" gik ned ved Snekkersten.

Søforklaringen i dag i Helsingør Søret i anledning af
den norske Galeases forlis.

Som det sikkert vil erindres skete natten til den 2o. ds en skibsulylcke i
Sundet, idet den norske 6o tons Galease "Jylland" af Arendal, på rejse fra
København til Porsgrand med jernspåner, pludselig sprang læk, hvorefter skip-
per Christoffersen søgte at sætte den på grund. Han nåede dog ikke ind med
skibet, det sank på fem favne vand udfor Snekkersten kro.-- kun masterne
ragede op af vandet. Føreren og hans medhjælper om bord reddede sig i jollen,
og fik deres søndagstøj mm, samt en halv snes flasker spiritus med i land i
Helsingør, hvortil de kom roende ved 3-tiden om morgenen. Senere konfiskerede
toldvæsenet spiritusen.
I anledning af hændelsen holdtes i formiddsgs søforklaring og søforhør i
Helsingør Søret, der beklædtes af dommer Olrik med havnemester Andersen og
fhv. skibskaptajn Nordfalk som bisidere . Til stede i retten benærkedes bl.a.
den norske konsul, grosserer Rasmuseen fra Lund og Rasmuseen samt bogholder
Jacobsen fra Marstrands Efterfølger.
Skibets fører, kaptajn Christoffersen og hans medhjælper, en ung mand ved
navn Dagfinn Tveaono, gav forklaring, men kunne ikke opgive andet, end at
skibet pludselig var sprunget læk. Kaptajnen har ofte befaret Øresund, og er
iøvrigt en ældre Søulk, der har pløjet bølgerne fra sin tidligste ungdom.
Han købte skibet i 1919 for 11.5oo kr. og har siden haft flere reparationer
på det. Skibet var assureret.
Efter disse oplysninger blev Søretten hævet. De to sømænd rejser i efter-
middag hjem til gamle Norge.
"Jylland" vil efter hvad der meddeles, ikke blive bjærget.
(c)Rettet den 10/04-1997. ANDERS CLAUSEN
 
 
Billeddatabase - Tilføj et billede
Billede nr:
Ingen billeder på denne position
Kommentarer
Tilføj kommentar


   
Copyright 1998 - 2023 Vragguiden - For forslag, ris og ros, skriv til webmaster@vragguiden.dk Hits: 38760725- Aktive brugere:9